Cart

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website BooksVN.com, nhà sách trực tuyến của Công ty TNHH Books Việt Nam.

Khi bạn truy cập trang web BooksVN.com, bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt bất kỳ phần nào của thông tin bất kỳ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi đăng trên trang web mà không cần thông báo. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi thay đổi thông tin này được đăng lên, bạn chấp nhận thay đổi đó.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật các thay đổi của chúng tôi.

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn phải đảm bảo rằng bạn đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bạn đảm bảo đầy đủ các hành vi dân sự để thực hiện việc mua bán hàng hóa theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký, bạn đồng ý nhận email quảng cáo từ trang web. Nếu không muốn tiếp tục nhận thư, bạn có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối mỗi email quảng cáo hoặc gửi thông báo “unsubscribe” ở cuối trang web.

0941209054
0941209054