Cart

TƯ VẤN DỰ ÁN GIÁO TRÌNH

Vui lòng email tới cs@booksvn.com để được:

Tư vấn hỗ trợ: Thiết kế Giáo án Chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn giáo trình Hoa Kỳ.

Kết nối trực tiếp với Đại diện của nhà xuất bản nước ngoài để tìm hiểu nhu cầu và thiết kế giải pháp giáo trình toàn diện cập nhật version quốc tế mới nhất cho từng môn học của trường bạn.

Tổ chức miễn phí các lớp học đánh giá pilot khi trường của bạn mong muốn tìm hiểu hoặc thử nghiệm một giáo trình mới.

0941209054
0941209054