Cart

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

THỜI HẠN GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại và email để hướng dẫn người dùng lần đầu đăng ký tài khoản quản trị sách digital online hoặc xác nhận tài khoản với người dùng đang sử dụng trước khi chúng tôi xử lý đơn đặt hàng sách digital.

Thời gian giao hàng sách online dạng Digital hoặc eBook: 03 ngày làm việc.

Thời gian giao hàng sách ấn bản in: 20 ngày làm việc.

Các mặt hàng có ISBN dạng hỗn hợp (bundle, hybrid) bao gồm cả sách bản in và bản digital online: Trước tiên, bạn sẽ nhận được thành phần digital trong vòng 03 ngày làm việc trong khi chờ đợi mặt hàng in trong quá trình chuyển phát nhanh.

 

SỬA LẠI ĐƠN HÀNG ĐÃ MUA HOẶC HỦY ĐƠN HÀNG

Sau khi BooksVN nhận được Đơn đặt hàng và đã đặt hàng với nhà cung cấp, không thể thực hiện các thay đổi đối với Đơn đặt hàng thông qua hệ thống của chúng tôi.

Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp chưa xác nhận đơn hàng, bạn có thể hủy đơn hàng sau đó đặt đơn hàng cập nhật mới.

Nếu bạn có nhu cầu sửa đổi hoặc hủy đơn hàng, vui lòng gửi email tới cs@booksvn.com để kiểm tra trạng thái đơn hàng xem còn kịp để chúng tôi có thể giúp hủy hoặc sửa lại Đơn đặt hàng của bạn.

0941209054
0941209054