Cart

CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI Official Cert Guide, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher:  Cisco Press (January 21, 2021) © 2021
Ammar Ahmadi | eBook ISBN: 9780136602705
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780136602668
Giá bán lẻ: 2,098,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Đây là tài nguyên tự học toàn diện, chính thức để chuẩn bị cho kỳ thi Cisco DCACI 300-620, một phần trong lộ trình hiện đại của Cisco hướng tới chứng chỉ Trung tâm dữ liệu CCNP. Các chuyên gia công nghệ của Cisco đề cập đến mọi mục tiêu một cách chính xác và hợp lý, với các tính năng giảng dạy mở rộng được thiết kế để thúc đẩy khả năng ghi nhớ và hiểu biết. Bạn sẽ tìm ra:
Các câu hỏi trước chương để đánh giá kiến ​​thức trước và tập trung học tập hiệu quả hơn
Các phần chủ đề nền tảng giải thích các khái niệm và cấu hình cũng như liên kết lý thuyết với các lệnh cấu hình thực tế
Các phần chủ đề chính thu hút sự chú ý đến từng hình, bảng và danh sách mà thí sinh phải biết
Phần luyện thi có thêm tính năng ôn tập chương
Chương chuẩn bị cuối cùng cung cấp các công cụ và kế hoạch học tập cuối cùng hoàn chỉnh
Hướng dẫn này trình bày phạm vi toàn diện, hiện tại của các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Nexus 9000 ở chế độ ACI. Nó trình bày một bức tranh tổng thể về thiết kế và cấu hình ACI ở cấp độ trung cấp, bao gồm các kỹ năng chính để thiết kế, định cấu hình và xử lý sự cố mạng trung tâm dữ liệu bằng Cisco ACI. Phạm vi bảo hiểm bao gồm Cisco ACI:
Cấu hình
Hội nhập
Quản lý và giám sát
Tài nguyên mạng
Kết nối
Khả năng lập trình và điều phốiChapter 1 The Big Picture: Why ACI?
Chapter 2 Understanding ACI Hardware and Topologies
Chapter 3 Initializing an ACI Fabric
Chapter 4 Exploring ACI
Chapter 5 Tenant Building Blocks
Chapter 6 Access Policies
Chapter 7 Implementing Access Policies
Chapter 8 Implementing Tenant Policies
Chapter 9 L3Outs
Chapter 10 Extending Layer 2 Outside ACI
Chapter 11 Integrating ACI into vSphere Using VDS
Chapter 12 Implementing Service Graphs
Chapter 13 Implementing Management
Chapter 14 Monitoring ACI Using Syslog and SNMP
Chapter 15 Implementing AAA and RBAC
Chapter 16 ACI Anywhere
Chapter 17 Final Preparation
Appendix A Answers to the Do I Know This Already?
Appendix B CCNP Data Center Application Centric Infrastructure DCACI 300-620
Glossary
 

TỔNG QUAN SÁCH

Đây là tài nguyên tự học toàn diện, chính thức để chuẩn bị cho kỳ thi Cisco DCACI 300-620, một phần trong lộ trình hiện đại của Cisco hướng tới chứng chỉ Trung tâm dữ liệu CCNP. Các chuyên gia công nghệ của Cisco đề cập đến mọi mục tiêu một cách chính xác và hợp lý, với các tính năng giảng dạy mở rộng được thiết kế để thúc đẩy khả năng ghi nhớ và hiểu biết. Bạn sẽ tìm ra:
Các câu hỏi trước chương để đánh giá kiến ​​thức trước và tập trung học tập hiệu quả hơn
Các phần chủ đề nền tảng giải thích các khái niệm và cấu hình cũng như liên kết lý thuyết với các lệnh cấu hình thực tế
Các phần chủ đề chính thu hút sự chú ý đến từng hình, bảng và danh sách mà thí sinh phải biết
Phần luyện thi có thêm tính năng ôn tập chương
Chương chuẩn bị cuối cùng cung cấp các công cụ và kế hoạch học tập cuối cùng hoàn chỉnh
Hướng dẫn này trình bày phạm vi toàn diện, hiện tại của các thiết bị chuyển mạch dòng Cisco Nexus 9000 ở chế độ ACI. Nó trình bày một bức tranh tổng thể về thiết kế và cấu hình ACI ở cấp độ trung cấp, bao gồm các kỹ năng chính để thiết kế, định cấu hình và xử lý sự cố mạng trung tâm dữ liệu bằng Cisco ACI. Phạm vi bảo hiểm bao gồm Cisco ACI:
Cấu hình
Hội nhập
Quản lý và giám sát
Tài nguyên mạng
Kết nối
Khả năng lập trình và điều phối


MỤC LỤC

Chapter 1 The Big Picture: Why ACI?
Chapter 2 Understanding ACI Hardware and Topologies
Chapter 3 Initializing an ACI Fabric
Chapter 4 Exploring ACI
Chapter 5 Tenant Building Blocks
Chapter 6 Access Policies
Chapter 7 Implementing Access Policies
Chapter 8 Implementing Tenant Policies
Chapter 9 L3Outs
Chapter 10 Extending Layer 2 Outside ACI
Chapter 11 Integrating ACI into vSphere Using VDS
Chapter 12 Implementing Service Graphs
Chapter 13 Implementing Management
Chapter 14 Monitoring ACI Using Syslog and SNMP
Chapter 15 Implementing AAA and RBAC
Chapter 16 ACI Anywhere
Chapter 17 Final Preparation
Appendix A Answers to the Do I Know This Already?
Appendix B CCNP Data Center Application Centric Infrastructure DCACI 300-620
Glossary
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514