Cart

Clean Agile: Back to Basics, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Pearson (October 17, 2019) © 2020
Robert C. Martin | eBook ISBN: 9780135781999
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780135781869

See what in the box

Giá bán lẻ: 1,176,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Hai mươi năm sau khi Tuyên ngôn Agile lần đầu tiên được trình bày, huyền thoại Robert C. Martin (Chú Bob) đã giới thiệu lại các giá trị và nguyên tắc linh hoạt cho thế hệ nhà phát triển phần mềm mới. Trong cuốn sách được háo hức chờ đợi này, tác giả cuốn sách bán chạy nhất The Clean Coder chỉ ra cách mang lại mức độ chuyên nghiệp và kỷ luật chưa từng có cho sự phát triển linh hoạt — và từ đó viết ra phần mềm thành công, hiệu quả hơn nhiều.
Cũng như những cuốn sách khác của ông, Clean Agile: Back to Basics của Martin không chỉ đơn thuần đưa ra nhiều lựa chọn và phương án và nói rằng "hãy sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của bạn"; nó cho bạn biết nên thực hiện những lựa chọn nào và tại sao những lựa chọn đó lại quan trọng đối với thành công của bạn. Viết trong bối cảnh linh hoạt, Martin đưa ra những câu trả lời trực tiếp, rõ ràng cho những câu hỏi quan trọng:
Làm thế nào và tại sao Agile bắt đầu?
Chi phí và lợi ích của Agile là gì?
Các thực hành hiệu quả nhất của phát triển linh hoạt là gì?
Một nhóm Agile nên được tổ chức như thế nào?
Lập trình viên, người kiểm tra và người quản lý đóng vai trò gì trong một nhóm linh hoạt?
Vai trò của Huấn luyện viên Agile là gì?
Còn Agile cho các dự án lớn thì sao?
Những loại dự án nào được hưởng lợi từ Agile?
Clean Agile: Back to Basics là cuốn sách cần thiết cho sinh viên, lập trình viên, người quản lý, người kiểm tra, người quản lý dự án và mọi chuyên gia phần mềm được yêu cầu lãnh đạo hoặc tham gia vào một dự án linh hoạt.

 

Foreword xv
Preface xvii
Acknowledgments xxi
About the Author xxv

Chapter 1: Introduction to Agile 1

History of Agile 3
Snowbird 10
Agile Overview 14
Circle of Life 31
Conclusion 35

Chapter 2: The Reasons for Agile 37

Professionalism 38
Reasonable Expectations 43
The Bill of Rights 56
Conclusion 61

Chapter 3: Business Practices 63

Planning 64
Small Releases 82
Acceptance Tests 88
Whole Team 93
Conclusion 96

Chapter 4: Team Practices 97

Metaphor 98
Sustainable Pace 100
Collective Ownership 104
Continuous Integration 107
Standup Meetings 110
Conclusion 111

Chapter 5: Technical Practices 113

Test-Driven Development 114
Refactoring 123
Simple Design 125
Pair Programming 127
Conclusion 131

Chapter 6: Becoming Agile 133

Agile Values 134
The Menagerie 136
Transformation 137
Coaching 142
Certification 143
Agile in the Large 144
Agile Tools 148
Coaching—An Alternative View 155
Conclusion (Bob Again) 165

Chapter 7: Craftsmanship 167

The Agile Hangover 169
Expectation Mismatch 170
Moving Apart 172
Software Craftsmanship 173
Ideology versus Methodology 174
Does Software Craftsmanship Have Practices? 175
Focus on the Value, Not the Practice 176
Discussing Practices 177
Craftsmanship Impact on Inpiduals 178
Craftsmanship Impact on Our Industry 179
Craftsmanship Impact on Companies 180
Craftsmanship and Agile 181
Conclusion 182

Chapter 8: Conclusion 183Afterword 185
Index 191
 

TỔNG QUAN SÁCH

Hai mươi năm sau khi Tuyên ngôn Agile lần đầu tiên được trình bày, huyền thoại Robert C. Martin (Chú Bob) đã giới thiệu lại các giá trị và nguyên tắc linh hoạt cho thế hệ nhà phát triển phần mềm mới. Trong cuốn sách được háo hức chờ đợi này, tác giả cuốn sách bán chạy nhất The Clean Coder chỉ ra cách mang lại mức độ chuyên nghiệp và kỷ luật chưa từng có cho sự phát triển linh hoạt — và từ đó viết ra phần mềm thành công, hiệu quả hơn nhiều.
Cũng như những cuốn sách khác của ông, Clean Agile: Back to Basics của Martin không chỉ đơn thuần đưa ra nhiều lựa chọn và phương án và nói rằng "hãy sử dụng khả năng phán đoán tốt nhất của bạn"; nó cho bạn biết nên thực hiện những lựa chọn nào và tại sao những lựa chọn đó lại quan trọng đối với thành công của bạn. Viết trong bối cảnh linh hoạt, Martin đưa ra những câu trả lời trực tiếp, rõ ràng cho những câu hỏi quan trọng:
Làm thế nào và tại sao Agile bắt đầu?
Chi phí và lợi ích của Agile là gì?
Các thực hành hiệu quả nhất của phát triển linh hoạt là gì?
Một nhóm Agile nên được tổ chức như thế nào?
Lập trình viên, người kiểm tra và người quản lý đóng vai trò gì trong một nhóm linh hoạt?
Vai trò của Huấn luyện viên Agile là gì?
Còn Agile cho các dự án lớn thì sao?
Những loại dự án nào được hưởng lợi từ Agile?
Clean Agile: Back to Basics là cuốn sách cần thiết cho sinh viên, lập trình viên, người quản lý, người kiểm tra, người quản lý dự án và mọi chuyên gia phần mềm được yêu cầu lãnh đạo hoặc tham gia vào một dự án linh hoạt.

 

MỤC LỤC

Foreword xv
Preface xvii
Acknowledgments xxi
About the Author xxv

Chapter 1: Introduction to Agile 1

History of Agile 3
Snowbird 10
Agile Overview 14
Circle of Life 31
Conclusion 35

Chapter 2: The Reasons for Agile 37

Professionalism 38
Reasonable Expectations 43
The Bill of Rights 56
Conclusion 61

Chapter 3: Business Practices 63

Planning 64
Small Releases 82
Acceptance Tests 88
Whole Team 93
Conclusion 96

Chapter 4: Team Practices 97

Metaphor 98
Sustainable Pace 100
Collective Ownership 104
Continuous Integration 107
Standup Meetings 110
Conclusion 111

Chapter 5: Technical Practices 113

Test-Driven Development 114
Refactoring 123
Simple Design 125
Pair Programming 127
Conclusion 131

Chapter 6: Becoming Agile 133

Agile Values 134
The Menagerie 136
Transformation 137
Coaching 142
Certification 143
Agile in the Large 144
Agile Tools 148
Coaching—An Alternative View 155
Conclusion (Bob Again) 165

Chapter 7: Craftsmanship 167

The Agile Hangover 169
Expectation Mismatch 170
Moving Apart 172
Software Craftsmanship 173
Ideology versus Methodology 174
Does Software Craftsmanship Have Practices? 175
Focus on the Value, Not the Practice 176
Discussing Practices 177
Craftsmanship Impact on Inpiduals 178
Craftsmanship Impact on Our Industry 179
Craftsmanship Impact on Companies 180
Craftsmanship and Agile 181
Conclusion 182

Chapter 8: Conclusion 183Afterword 185
Index 191
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514