Cart

CLR via C#, 4th edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (November 15, 2012) © 2013
Jeffrey Richter | eBook ISBN: 9780735668768
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780735667457
Giá bán lẻ: 1,844,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Tìm hiểu sâu và nắm vững những điểm phức tạp của thời gian chạy ngôn ngữ chung, phát triển C# và .NET. Được dẫn dắt bởi chuyên gia lập trình Jeffrey Richter, nhà tư vấn lâu năm cho nhóm Microsoft .NET - bạn sẽ có được những hiểu biết thực tế để xây dựng các ứng dụng và thành phần mạnh mẽ, đáng tin cậy và phản hồi nhanh.
Cập nhật đầy đủ cho .NET Framework 4.5 và Visual Studio 2012
Cung cấp nền tảng vững chắc về kiến ​​trúc .NET Framework, môi trường thời gian chạy và các chủ đề chính khác, bao gồm lập trình không đồng bộ và Windows Runtime mới
Cung cấp các mẫu mã mở rộng trong Visual C# 2012
Có hướng dẫn thực tế, có thẩm quyền về các khái niệm phát triển khó khăn như khái quát chung và phân luồng


Part I CLR Basics
Chapter 1 The CLR’s Execution Model
Chapter 2 Building, Packaging, Deploying, and Administering Applications and Types
Chapter 3 Shared Assemblies and Strongly Named Assemblies
Part II Designing Types
Chapter 4 Type Fundamentals
Chapter 5 Primitive, Reference, and Value Types
Chapter 6 Type and Member Basics
Chapter 7 Constants and Fields
Chapter 8 Methods
Chapter 9 Parameters
Chapter 10 Properties
Chapter 11 Events
Chapter 12 Generics
Chapter 13 Interfaces
Part III Essential Types
Chapter 14 Chars, Strings, and Working with Text
Chapter 15 Enumerated Types and Bit Flags
Chapter 16 Arrays
Chapter 17 Delegates
Chapter 18 Custom Attributes
Chapter 19 Nullable Value Types
Part IV Core Facilities
Chapter 20 Exceptions and State Management
Chapter 21 The Managed Heap and Garbage Collection
Chapter 22 CLR Hosting and AppDomains
Chapter 23 Assembly Loading and Reflection
Chapter 24 Runtime Serialization
Chapter 25 Interoperating with WinRT Components
Part V Threading
Chapter 26 Thread Basics
Chapter 27 Compute-Bound Asynchronous Operations
Chapter 28 I/O-Bound Asynchronous Operations
Chapter 29 Primitive Thread Synchronization Constructs
Chapter 30 Hybrid Thread Synchronization Constructs
Index

TỔNG QUAN SÁCH

Tìm hiểu sâu và nắm vững những điểm phức tạp của thời gian chạy ngôn ngữ chung, phát triển C# và .NET. Được dẫn dắt bởi chuyên gia lập trình Jeffrey Richter, nhà tư vấn lâu năm cho nhóm Microsoft .NET - bạn sẽ có được những hiểu biết thực tế để xây dựng các ứng dụng và thành phần mạnh mẽ, đáng tin cậy và phản hồi nhanh.
Cập nhật đầy đủ cho .NET Framework 4.5 và Visual Studio 2012
Cung cấp nền tảng vững chắc về kiến ​​trúc .NET Framework, môi trường thời gian chạy và các chủ đề chính khác, bao gồm lập trình không đồng bộ và Windows Runtime mới
Cung cấp các mẫu mã mở rộng trong Visual C# 2012
Có hướng dẫn thực tế, có thẩm quyền về các khái niệm phát triển khó khăn như khái quát chung và phân luồng

MỤC LỤC

Part I CLR Basics
Chapter 1 The CLR’s Execution Model
Chapter 2 Building, Packaging, Deploying, and Administering Applications and Types
Chapter 3 Shared Assemblies and Strongly Named Assemblies
Part II Designing Types
Chapter 4 Type Fundamentals
Chapter 5 Primitive, Reference, and Value Types
Chapter 6 Type and Member Basics
Chapter 7 Constants and Fields
Chapter 8 Methods
Chapter 9 Parameters
Chapter 10 Properties
Chapter 11 Events
Chapter 12 Generics
Chapter 13 Interfaces
Part III Essential Types
Chapter 14 Chars, Strings, and Working with Text
Chapter 15 Enumerated Types and Bit Flags
Chapter 16 Arrays
Chapter 17 Delegates
Chapter 18 Custom Attributes
Chapter 19 Nullable Value Types
Part IV Core Facilities
Chapter 20 Exceptions and State Management
Chapter 21 The Managed Heap and Garbage Collection
Chapter 22 CLR Hosting and AppDomains
Chapter 23 Assembly Loading and Reflection
Chapter 24 Runtime Serialization
Chapter 25 Interoperating with WinRT Components
Part V Threading
Chapter 26 Thread Basics
Chapter 27 Compute-Bound Asynchronous Operations
Chapter 28 I/O-Bound Asynchronous Operations
Chapter 29 Primitive Thread Synchronization Constructs
Chapter 30 Hybrid Thread Synchronization Constructs
Index

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514