Cart

Component-Based Rails Applications: Large Domains Under Control, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (June 22, 2018) © 2018
Stephan Hagemann | eBook ISBN: 9780134775265
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134774589
Giá bán lẻ: 1,367,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Khi các ứng dụng Rails phát triển, ngay cả các nhà phát triển có kinh nghiệm cũng gặp khó khăn trong việc điều hướng các cơ sở mã, triển khai các tính năng mới và duy trì quá trình kiểm thử nhanh chóng. Các thành phần là giải pháp và Ứng dụng Rails dựa trên thành phần sẽ chỉ ra cách tận dụng tối đa chúng.

Viết cho các lập trình viên và trưởng nhóm phần mềm, những người cảm thấy thoải mái với Ruby và Rails, Stephan Hagemann giới thiệu một phương pháp thực tế, từ đầu đến cuối để hiện đại hóa và tái cấu trúc các ứng dụng Rails hiện có.

Từng bước một, Hagemann trình bày cách cải tiến các ứng dụng Rails để thể hiện các phần có thể nhìn thấy được, có thể chứng minh là độc lập và được kết nối rõ ràng—từ đó đơn giản hóa chúng và giúp các nhóm quản lý, thay đổi và kiểm tra chúng dễ dàng hơn nhiều. Xuyên suốt chương trình, anh ấy giới thiệu các khái niệm và kỹ thuật thiết kế mà bạn có thể sử dụng để cải thiện nhiều loại ứng dụng, ngay cả khi chúng không được xây dựng bằng Rails hoặc Ruby.


Preface
About the Author
Chapter 1: Introduction to Component-Based Rails Applications
Chapter 2: Creating a Component-Based Application
Chapter 3: Tooling for Components
Chapter 4: Component Refactorings–Extracting Components Out of Components
Chapter 5: From Ball of Mud to First Components
Chapter 6: Component-Based Rails in Relation to Other Patterns
Chapter 7: Components in Other Languages
Appendix
Index

TỔNG QUAN SÁCH

Khi các ứng dụng Rails phát triển, ngay cả các nhà phát triển có kinh nghiệm cũng gặp khó khăn trong việc điều hướng các cơ sở mã, triển khai các tính năng mới và duy trì quá trình kiểm thử nhanh chóng. Các thành phần là giải pháp và Ứng dụng Rails dựa trên thành phần sẽ chỉ ra cách tận dụng tối đa chúng.

Viết cho các lập trình viên và trưởng nhóm phần mềm, những người cảm thấy thoải mái với Ruby và Rails, Stephan Hagemann giới thiệu một phương pháp thực tế, từ đầu đến cuối để hiện đại hóa và tái cấu trúc các ứng dụng Rails hiện có.

Từng bước một, Hagemann trình bày cách cải tiến các ứng dụng Rails để thể hiện các phần có thể nhìn thấy được, có thể chứng minh là độc lập và được kết nối rõ ràng—từ đó đơn giản hóa chúng và giúp các nhóm quản lý, thay đổi và kiểm tra chúng dễ dàng hơn nhiều. Xuyên suốt chương trình, anh ấy giới thiệu các khái niệm và kỹ thuật thiết kế mà bạn có thể sử dụng để cải thiện nhiều loại ứng dụng, ngay cả khi chúng không được xây dựng bằng Rails hoặc Ruby.

MỤC LỤC

Preface
About the Author
Chapter 1: Introduction to Component-Based Rails Applications
Chapter 2: Creating a Component-Based Application
Chapter 3: Tooling for Components
Chapter 4: Component Refactorings–Extracting Components Out of Components
Chapter 5: From Ball of Mud to First Components
Chapter 6: Component-Based Rails in Relation to Other Patterns
Chapter 7: Components in Other Languages
Appendix
Index

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514