Cart

Deploying ACI: The complete guide to planning, configuring, and managing Application Centric Infrastructure, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Cisco Press (February 28, 2018) © 2018
Frank Dagenhardt,Jose Moreno,Bill Dufresne | eBook ISBN: 9780134661070
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9781587144745
Giá bán lẻ: 1,844,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Với nền tảng mạng được xác định bằng phần mềm Cơ sở hạ tầng trung tâm ứng dụng của Cisco (ACI), sinh viên có thể đạt được những cải tiến đáng kể về hiệu suất, khả năng dự phòng, bảo mật, khả năng hiển thị, hiệu quả và tính linh hoạt của trung tâm dữ liệu. Trong Triển khai ACI, ba chuyên gia hàng đầu của Cisco giới thiệu nền tảng đột phá này và hướng dẫn các chuyên gia mạng về tất cả các khía cạnh của thiết kế, triển khai và vận hành. Các tác giả chứng minh ACI thay đổi mạng lưới, bảo mật và quản lý trung tâm dữ liệu như thế nào; và cung cấp nhiều cấu hình đã được chứng minh tại hiện trường.

Việc triển khai ACI được tổ chức theo các điểm quyết định quan trọng liên quan đến việc triển khai kết cấu mạng trung tâm dữ liệu. Sau phần giới thiệu thực tế về các khái niệm và thiết kế ACI, các tác giả trình bày cách đưa kết cấu lên mạng, tích hợp ảo hóa và kết nối bên ngoài cũng như quản lý hiệu quả mạng ACI.

Học sinh sẽ nắm vững các kỹ thuật mới để cải thiện khả năng hiển thị, khả năng kiểm soát và tính khả dụng; quản lý nhiều người thuê nhà; và chèn liền mạch các thiết bị dịch vụ vào luồng dữ liệu ứng dụng. Các tác giả kết luận bằng lời khuyên của chuyên gia về khắc phục sự cố và tự động hóa, giúp người học cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu với hiệu quả chưa từng có.


1. Introduction to ACI
2. Building a Fabric
3. Bringing up a Fabric
4. Integration of Virtualization Technologies with ACI
5. Introduction to Networking with ACI
6. External Routing with ACI
7. How is Life Different with ACI?
8. Moving to Application Centric Networking
9. Multitenancy
10. Integrating L4-7 Services
11. Multi-Site
12. Troubleshooting and Monitoring
13. Programmability and Automation Overview

TỔNG QUAN SÁCH

Với nền tảng mạng được xác định bằng phần mềm Cơ sở hạ tầng trung tâm ứng dụng của Cisco (ACI), sinh viên có thể đạt được những cải tiến đáng kể về hiệu suất, khả năng dự phòng, bảo mật, khả năng hiển thị, hiệu quả và tính linh hoạt của trung tâm dữ liệu. Trong Triển khai ACI, ba chuyên gia hàng đầu của Cisco giới thiệu nền tảng đột phá này và hướng dẫn các chuyên gia mạng về tất cả các khía cạnh của thiết kế, triển khai và vận hành. Các tác giả chứng minh ACI thay đổi mạng lưới, bảo mật và quản lý trung tâm dữ liệu như thế nào; và cung cấp nhiều cấu hình đã được chứng minh tại hiện trường.

Việc triển khai ACI được tổ chức theo các điểm quyết định quan trọng liên quan đến việc triển khai kết cấu mạng trung tâm dữ liệu. Sau phần giới thiệu thực tế về các khái niệm và thiết kế ACI, các tác giả trình bày cách đưa kết cấu lên mạng, tích hợp ảo hóa và kết nối bên ngoài cũng như quản lý hiệu quả mạng ACI.

Học sinh sẽ nắm vững các kỹ thuật mới để cải thiện khả năng hiển thị, khả năng kiểm soát và tính khả dụng; quản lý nhiều người thuê nhà; và chèn liền mạch các thiết bị dịch vụ vào luồng dữ liệu ứng dụng. Các tác giả kết luận bằng lời khuyên của chuyên gia về khắc phục sự cố và tự động hóa, giúp người học cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu với hiệu quả chưa từng có.

MỤC LỤC

1. Introduction to ACI
2. Building a Fabric
3. Bringing up a Fabric
4. Integration of Virtualization Technologies with ACI
5. Introduction to Networking with ACI
6. External Routing with ACI
7. How is Life Different with ACI?
8. Moving to Application Centric Networking
9. Multitenancy
10. Integrating L4-7 Services
11. Multi-Site
12. Troubleshooting and Monitoring
13. Programmability and Automation Overview

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514