Cart

Designing & Developing Secure Azure Solutions, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (December 5, 2022) © 2023
Michael Howard,Simone Curzi,Heinrich Gantenbein | eBook ISBN: 9780137908684
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780137908752

See what in the box

Giá bán lẻ: 1,526,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Khi ngày càng có nhiều ứng dụng và khối lượng công việc chuyển sang đám mây Microsoft Azure, việc bảo vệ chúng không chỉ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh mà còn mang tính tồn tại. Để cung cấp các giải pháp Azure chống lại các mối đe dọa chưa từng có, bạn phải xây dựng khả năng bảo mật mạnh mẽ trong thiết kế của mình, sử dụng các phương pháp bảo mật tốt nhất đã được chứng minh trong toàn bộ vòng đời phát triển và kết hợp nhiều dịch vụ Azure để tối ưu hóa bảo mật. Trong Thiết kế & Phát triển Giải pháp Azure bảo mật, một nhóm chuyên gia bảo mật Azure hàng đầu sẽ chỉ ra cách thực hiện điều đó. Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng về bảo mật khối lượng công việc Azure ở mọi loại và quy mô, các tác giả trình bày cả hướng dẫn thực tế để giải quyết những thách thức trước mắt và tài liệu tham khảo thiết kế chính xác mà bạn có thể dựa vào trong tương lai. Bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp nhiều công nghệ bảo mật Azure ở cả lớp ứng dụng và lớp mạng để tận dụng tối đa tất cả các ưu đãi của nền tảng—từ thiết kế và phát triển đến thử nghiệm, triển khai, quản trị và tuân thủ.PART I SECURITY PRINCIPLES

CHAPTER 1 Secure development lifecycle processes

CHAPTER 2 Secure design

CHAPTER 3 Security patterns

CHAPTER 4 Threat modeling

CHAPTER 5 Identity, authentication, and authorization

CHAPTER 6 Monitoring and auditing

CHAPTER 7 Governance

CHAPTER 8 Compliance and risk programs
 
PART II SECURE IMPLEMENTATION

CHAPTER 9 Secure coding

CHAPTER 10 Cryptography in Azure

CHAPTER 11 Confidential computing

CHAPTER 12 Container security

CHAPTER 13 Database security

CHAPTER 14 CI/CD security

CHAPTER 15 Network security

Appendix A: Core cryptographic techniques

TỔNG QUAN SÁCH

Khi ngày càng có nhiều ứng dụng và khối lượng công việc chuyển sang đám mây Microsoft Azure, việc bảo vệ chúng không chỉ quan trọng đối với hoạt động kinh doanh mà còn mang tính tồn tại. Để cung cấp các giải pháp Azure chống lại các mối đe dọa chưa từng có, bạn phải xây dựng khả năng bảo mật mạnh mẽ trong thiết kế của mình, sử dụng các phương pháp bảo mật tốt nhất đã được chứng minh trong toàn bộ vòng đời phát triển và kết hợp nhiều dịch vụ Azure để tối ưu hóa bảo mật. Trong Thiết kế & Phát triển Giải pháp Azure bảo mật, một nhóm chuyên gia bảo mật Azure hàng đầu sẽ chỉ ra cách thực hiện điều đó. Dựa trên kinh nghiệm sâu rộng về bảo mật khối lượng công việc Azure ở mọi loại và quy mô, các tác giả trình bày cả hướng dẫn thực tế để giải quyết những thách thức trước mắt và tài liệu tham khảo thiết kế chính xác mà bạn có thể dựa vào trong tương lai. Bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp nhiều công nghệ bảo mật Azure ở cả lớp ứng dụng và lớp mạng để tận dụng tối đa tất cả các ưu đãi của nền tảng—từ thiết kế và phát triển đến thử nghiệm, triển khai, quản trị và tuân thủ.


MỤC LỤC

PART I SECURITY PRINCIPLES

CHAPTER 1 Secure development lifecycle processes

CHAPTER 2 Secure design

CHAPTER 3 Security patterns

CHAPTER 4 Threat modeling

CHAPTER 5 Identity, authentication, and authorization

CHAPTER 6 Monitoring and auditing

CHAPTER 7 Governance

CHAPTER 8 Compliance and risk programs
 
PART II SECURE IMPLEMENTATION

CHAPTER 9 Secure coding

CHAPTER 10 Cryptography in Azure

CHAPTER 11 Confidential computing

CHAPTER 12 Container security

CHAPTER 13 Database security

CHAPTER 14 CI/CD security

CHAPTER 15 Network security

Appendix A: Core cryptographic techniques

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514