Cart

Designing Together: The collaboration and conflict management handbook for creative professionals, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher:  New Riders (May 22, 2013) © 2013
Dan M. Brown | eBook ISBN: 9780133409208
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780321918635
Giá bán lẻ: 1,080,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Sự hợp tác và quản lý xung đột không được dạy ở trường thiết kế nhưng mọi nhà thiết kế đều phải biết cách làm việc hiệu quả với những người khác. Tài năng và kỹ năng kỹ thuật của một nhà thiết kế không chỉ đảm bảo thành công cho dự án. Các nhà thiết kế phải xuất sắc trong việc giao tiếp với người khác. Cuốn sách này hướng đến các nhóm thiết kế hàng ngày, thay vì dành cho quản lý hay lãnh đạo, đồng thời giúp các nhà thiết kế trả lời câu hỏi “Làm cách nào tôi có thể trở thành một thành viên nhóm tốt hơn?” Nó khám phá những tình huống điển hình mà các nhà thiết kế phải đối mặt cũng như những đặc điểm tính cách và hành vi mà họ có thể mang đến cho những tình huống này. Nó cung cấp các kỹ thuật để giải quyết xung đột và các hành vi dẫn đến sự hợp tác—và thiết kế thành công.


Introduction: Conflict, Collaboration, and Creativity
1. Designer as Contributor
2. The Designer Mindset
3. Listening: The Essential Skill
4. The Role of Conflict in Design
5. Assessing Conflict: What’s Really Wrong
6. The Model of Conflict: Patterns, Situations, and Traits
7. How Collaboration Works
8. The Four Virtues of Collaboration
9. Situations: Circumstances and Scenarios Common to Design Projects
10. Traits: Evaluating Yourself and Your Colleagues
11. Conflict Patterns: Behaviors for Reaching Resolutions
12. Collaboration Behaviors: Embodying the Virtues

TỔNG QUAN SÁCH

Sự hợp tác và quản lý xung đột không được dạy ở trường thiết kế nhưng mọi nhà thiết kế đều phải biết cách làm việc hiệu quả với những người khác. Tài năng và kỹ năng kỹ thuật của một nhà thiết kế không chỉ đảm bảo thành công cho dự án. Các nhà thiết kế phải xuất sắc trong việc giao tiếp với người khác. Cuốn sách này hướng đến các nhóm thiết kế hàng ngày, thay vì dành cho quản lý hay lãnh đạo, đồng thời giúp các nhà thiết kế trả lời câu hỏi “Làm cách nào tôi có thể trở thành một thành viên nhóm tốt hơn?” Nó khám phá những tình huống điển hình mà các nhà thiết kế phải đối mặt cũng như những đặc điểm tính cách và hành vi mà họ có thể mang đến cho những tình huống này. Nó cung cấp các kỹ thuật để giải quyết xung đột và các hành vi dẫn đến sự hợp tác—và thiết kế thành công.

MỤC LỤC

Introduction: Conflict, Collaboration, and Creativity
1. Designer as Contributor
2. The Designer Mindset
3. Listening: The Essential Skill
4. The Role of Conflict in Design
5. Assessing Conflict: What’s Really Wrong
6. The Model of Conflict: Patterns, Situations, and Traits
7. How Collaboration Works
8. The Four Virtues of Collaboration
9. Situations: Circumstances and Scenarios Common to Design Projects
10. Traits: Evaluating Yourself and Your Colleagues
11. Conflict Patterns: Behaviors for Reaching Resolutions
12. Collaboration Behaviors: Embodying the Virtues

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514