Cart

Game Programming in C++: Creating 3D Games, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (March 28, 2018) © 2018
Sanjay Madhav | eBook ISBN: 9780134597317
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134597201

See what in the box

Giá bán lẻ: 1,526,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Lập trình trò chơi bằng C++ là cách tiếp cận thực tế, thực tế ngày nay để lập trình trò chơi video 3D bằng C++. Dựa trên kinh nghiệm tiên phong của tác giả trong việc giảng dạy phát triển trò chơi tại USC, nó hướng dẫn sinh viên thực hành tất cả các khái niệm chính và giúp họ nâng cao kiến ​​thức chuyên môn thông qua một số dự án trò chơi chuyên sâu, từ đầu đến cuối. Tác giả Sanjay Madhav giới thiệu lần lượt các khái niệm cốt lõi theo cách dễ hiểu, đặc biệt chú ý đến phép toán mà các nhà phát triển trò chơi chuyên nghiệp cần biết. Từng bước, học sinh sẽ ngày càng thoải mái hơn với việc phát triển trò chơi C++ trong thế giới thực và học cách sử dụng C++ trong mọi khía cạnh của lập trình trò chơi, bao gồm đồ họa, vật lý, AI, âm thanh, hệ thống camera, hoạt ảnh, v.v.


Chapter 1 Game Programming Overview
Chapter 2 Game Objects and 2D Graphics
Chapter 3 Vectors and Basic Physics
Chapter 4 Artificial Intelligence
Chapter 5 OpenGL
Chapter 6 3D Graphics
Chapter 7 Audio
Chapter 8 Input Systems
Chapter 9 Cameras
Chapter 10 Collision Detection
Chapter 11 User Interfaces
Chapter 12 Skeletal Animation
Chapter 13 Intermediate Graphics
Chapter 14 Level Files and Binary Data
Appendix A Intermediate C++ Review
Index

TỔNG QUAN SÁCH

Lập trình trò chơi bằng C++ là cách tiếp cận thực tế, thực tế ngày nay để lập trình trò chơi video 3D bằng C++. Dựa trên kinh nghiệm tiên phong của tác giả trong việc giảng dạy phát triển trò chơi tại USC, nó hướng dẫn sinh viên thực hành tất cả các khái niệm chính và giúp họ nâng cao kiến ​​thức chuyên môn thông qua một số dự án trò chơi chuyên sâu, từ đầu đến cuối. Tác giả Sanjay Madhav giới thiệu lần lượt các khái niệm cốt lõi theo cách dễ hiểu, đặc biệt chú ý đến phép toán mà các nhà phát triển trò chơi chuyên nghiệp cần biết. Từng bước, học sinh sẽ ngày càng thoải mái hơn với việc phát triển trò chơi C++ trong thế giới thực và học cách sử dụng C++ trong mọi khía cạnh của lập trình trò chơi, bao gồm đồ họa, vật lý, AI, âm thanh, hệ thống camera, hoạt ảnh, v.v.

MỤC LỤC

Chapter 1 Game Programming Overview
Chapter 2 Game Objects and 2D Graphics
Chapter 3 Vectors and Basic Physics
Chapter 4 Artificial Intelligence
Chapter 5 OpenGL
Chapter 6 3D Graphics
Chapter 7 Audio
Chapter 8 Input Systems
Chapter 9 Cameras
Chapter 10 Collision Detection
Chapter 11 User Interfaces
Chapter 12 Skeletal Animation
Chapter 13 Intermediate Graphics
Chapter 14 Level Files and Binary Data
Appendix A Intermediate C++ Review
Index

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514