Cart

Glencoe Earth Science: GEU, Student Edition

BRAND: McGraw Hill

Grade Levels: 9 - 12
Copyright: 2017
MHID: 0076774910 |  ISBN 13: 9780076774913

ISBN: 9780076774913

The Student Edition is a print hardbound edition. It offers an Understanding by Design format with Big Ideas, Main Ideas, and Essential Questions, intext miniLabs and GeoLabs as well as standardized test practice at the end of each chapter.

More Information

See what in the box

Product Description

The Student Edition is a print hardbound edition. It offers an Understanding by Design format with Big Ideas, Main Ideas, and Essential Questions, intext miniLabs and GeoLabs as well as standardized test practice at the end of each chapter.

Tiêu đề
Giá bán lẻ: 3,718,161₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm

-%
0₫ 0₫
0941209054
0941209054