Cart

Glencoe Math 2016, Course 2 eTeacherEdition, 1-year subscription

BRAND: McGraw Hill

Grade Levels: 7
Copyright: 2016
MHID: 007668329X |  ISBN 13: 9780076683291

ISBN: 9780076683291

1 year subscription to the eTeacherEdition Online includes complete teacher access to online resources including eBooks, assessments, games, animations, tutorials, customizable presentation tools, virtual manipulatives, videos, and planning tools via the ConnectED portal.

More Information

See what in the box

Product Description

1 year subscription to the eTeacherEdition Online includes complete teacher access to online resources including eBooks, assessments, games, animations, tutorials, customizable presentation tools, virtual manipulatives, videos, and planning tools via the ConnectED portal.

Tiêu đề
Giá bán lẻ: 6,929,914₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm

-%
0₫ 0₫
0941209054
0941209054