Cart

Glencoe Physics: Principles & Problems, Teacher Edition

BRAND: McGraw Hill

Grade Levels: 9 - 12
Copyright: 2017
MHID: 0076774783 |  ISBN 13: 9780076774784

ISBN: 9780076774784

The Glencoe print Teacher edition contains content that addresses physics and related problems. The print Teacher Edition is a wraparound format that contains valuable information for helping teachers plan, differentiate, and pace instruction. It provides teacher prompts for questioning, answers to student

More Information

See what in the box

Product Description

The Glencoe print Teacher edition contains content that addresses physics and related problems. The print Teacher Edition is a wraparound format that contains valuable information for helping teachers plan, differentiate, and pace instruction. It provides teacher prompts for questioning, answers to student

Tiêu đề
Giá bán lẻ: 4,439,630₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm

-%
0₫ 0₫
0941209054
0941209054