Cart

Go Programming Language, The, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (October 26, 2015) © 2016
Alan A. A. Donovan,Brian W. Kernighan | eBook ISBN: 9780134190563
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134190440
Giá bán lẻ: 1,228,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Cuốn sách sẽ nhanh chóng giúp học viên bắt đầu sử dụng Go hiệu quả ngay từ đầu và cuối cùng, họ sẽ biết cách sử dụng Go hiệu quả để viết các chương trình rõ ràng, thành ngữ và hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Họ sẽ không chỉ hiểu cách sử dụng các thư viện tiêu chuẩn mà còn cả cách chúng hoạt động và cách áp dụng các kỹ thuật thiết kế tương tự cho các dự án của riêng họ.


Chapter 1: Tutorial
Chapter 2: Program Structure
Chapter 3: Basic Data Types
Chapter 4: Composite Types
Chapter 5: Functions
Chapter 6:. Methods
Chapter 7: Interfaces
Chapter 8: Goroutines and Channels
Chapter 9: Concurrency with Shared Variables
Chapter 10: Packages and the Go Tool
Chapter 11: Testing
Chapter 12: Reflection

TỔNG QUAN SÁCH

Cuốn sách sẽ nhanh chóng giúp học viên bắt đầu sử dụng Go hiệu quả ngay từ đầu và cuối cùng, họ sẽ biết cách sử dụng Go hiệu quả để viết các chương trình rõ ràng, thành ngữ và hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Họ sẽ không chỉ hiểu cách sử dụng các thư viện tiêu chuẩn mà còn cả cách chúng hoạt động và cách áp dụng các kỹ thuật thiết kế tương tự cho các dự án của riêng họ.

MỤC LỤC

Chapter 1: Tutorial
Chapter 2: Program Structure
Chapter 3: Basic Data Types
Chapter 4: Composite Types
Chapter 5: Functions
Chapter 6:. Methods
Chapter 7: Interfaces
Chapter 8: Goroutines and Channels
Chapter 9: Concurrency with Shared Variables
Chapter 10: Packages and the Go Tool
Chapter 11: Testing
Chapter 12: Reflection

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514