Cart

Great ScrumMaster, The: #ScrumMasterWay, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (December 30, 2016) © 2017
Zuzana Sochova | eBook ISBN: 9780134657653
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134657110
Giá bán lẻ: 1,017,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


The Great ScrumMaster là hướng dẫn đầy đủ để bạn trở thành một ScrumMaster cực kỳ hiệu quả và sử dụng Scrum để cải thiện đáng kể hiệu suất của nhóm và tổ chức. Dễ hiểu và có tính trực quan cao, bạn có thể đọc nó trong một ngày cuối tuần…và sử dụng nó cho toàn bộ sự nghiệp.
Dựa trên 15 năm kinh nghiệm tiên phong triển khai Agile và Scrum cũng như giúp đỡ người khác làm như vậy, Zuzana Šochová hướng dẫn bạn từng bước về tất cả các khía cạnh quan trọng để đạt được thành công với tư cách là ScrumMaster trong mọi bối cảnh. Šochová đánh giá trách nhiệm của ScrumMaster, giới thiệu mô hình Trạng thái tư duy mạnh mẽ và phương pháp tiếp cận #ScrumMasterWay, đồng thời dạy các siêu kỹ năng quan trọng mà mọi ScrumMaster đều cần.

Tìm hiểu cách xây dựng các nhóm hiệu quả hơn, quản lý sự thay đổi trong môi trường Agile và tận dụng tối đa hộp công cụ ScrumMaster vô cùng mạnh mẽ. Xuyên suốt, Šochová làm sáng tỏ từng khái niệm bằng các ví dụ thực tế đã được chứng minh cho thấy cách chuyển từ ý tưởng sang thực hiện thành công.

Hiểu vai trò quan trọng của ScrumMaster trong việc tạo ra các nhóm tự tổ chức có hiệu suất cao
Nắm vững tất cả các thành phần của Trạng thái tư duy của ScrumMaster: giảng dạy/cố vấn, loại bỏ các trở ngại, tạo điều kiện thuận lợi và huấn luyện
Hoạt động hiệu quả với tư cách là ScrumMaster ở mọi cấp độ: nhóm, các mối quan hệ và toàn bộ hệ thống
Làm sắc nét các chiến lược nhận thức và năng lực cốt lõi của ScrumMaster
Xây dựng những đội ngũ tuyệt vời và cải thiện những đội ngũ hiện đang hoạt động kém hiệu quả
Thúc đẩy sự thay đổi sâu sắc hơn trong một môi trường an toàn hơn với sự hỗ trợ tốt hơn cho những người bị ảnh hưởng
Tận dụng tối đa Shu Ha Ri, Quy tắc hệ thống, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Lập bản đồ tác động và các công cụ ScrumMaster khác


Chapter 1: The ScrumMaster’s Role and Responsibilities
Chapter 2: The State of Mind Model
Chapter 3: #ScrumMasterWay
Chapter 4: Metaskills and Competences
Chapter 5: Building Teams
Chapter 6: Implementing Change
Chapter 7: The ScrumMaster’s Toolbox
Chapter 8: I Believe . . .
References
Index

TỔNG QUAN SÁCH

The Great ScrumMaster là hướng dẫn đầy đủ để bạn trở thành một ScrumMaster cực kỳ hiệu quả và sử dụng Scrum để cải thiện đáng kể hiệu suất của nhóm và tổ chức. Dễ hiểu và có tính trực quan cao, bạn có thể đọc nó trong một ngày cuối tuần…và sử dụng nó cho toàn bộ sự nghiệp.
Dựa trên 15 năm kinh nghiệm tiên phong triển khai Agile và Scrum cũng như giúp đỡ người khác làm như vậy, Zuzana Šochová hướng dẫn bạn từng bước về tất cả các khía cạnh quan trọng để đạt được thành công với tư cách là ScrumMaster trong mọi bối cảnh. Šochová đánh giá trách nhiệm của ScrumMaster, giới thiệu mô hình Trạng thái tư duy mạnh mẽ và phương pháp tiếp cận #ScrumMasterWay, đồng thời dạy các siêu kỹ năng quan trọng mà mọi ScrumMaster đều cần.

Tìm hiểu cách xây dựng các nhóm hiệu quả hơn, quản lý sự thay đổi trong môi trường Agile và tận dụng tối đa hộp công cụ ScrumMaster vô cùng mạnh mẽ. Xuyên suốt, Šochová làm sáng tỏ từng khái niệm bằng các ví dụ thực tế đã được chứng minh cho thấy cách chuyển từ ý tưởng sang thực hiện thành công.

Hiểu vai trò quan trọng của ScrumMaster trong việc tạo ra các nhóm tự tổ chức có hiệu suất cao
Nắm vững tất cả các thành phần của Trạng thái tư duy của ScrumMaster: giảng dạy/cố vấn, loại bỏ các trở ngại, tạo điều kiện thuận lợi và huấn luyện
Hoạt động hiệu quả với tư cách là ScrumMaster ở mọi cấp độ: nhóm, các mối quan hệ và toàn bộ hệ thống
Làm sắc nét các chiến lược nhận thức và năng lực cốt lõi của ScrumMaster
Xây dựng những đội ngũ tuyệt vời và cải thiện những đội ngũ hiện đang hoạt động kém hiệu quả
Thúc đẩy sự thay đổi sâu sắc hơn trong một môi trường an toàn hơn với sự hỗ trợ tốt hơn cho những người bị ảnh hưởng
Tận dụng tối đa Shu Ha Ri, Quy tắc hệ thống, Phân tích nguyên nhân gốc rễ, Lập bản đồ tác động và các công cụ ScrumMaster khác

MỤC LỤC

Chapter 1: The ScrumMaster’s Role and Responsibilities
Chapter 2: The State of Mind Model
Chapter 3: #ScrumMasterWay
Chapter 4: Metaskills and Competences
Chapter 5: Building Teams
Chapter 6: Implementing Change
Chapter 7: The ScrumMaster’s Toolbox
Chapter 8: I Believe . . .
References
Index

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514