Cart

Hacker's Delight, 2nd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (September 25, 2012) © 2013
Henry S. Warren  | eBook ISBN: 9780133085013
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780321842688
Giá bán lẻ: 1,850,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Trong Hacker's Delight, Henry Warren một lần nữa biên soạn một bộ sưu tập các thủ thuật lập trình không thể cưỡng lại: các kỹ thuật, thuật toán và thủ thuật tiết kiệm thời gian giúp các lập trình viên xây dựng phần mềm thanh lịch và hiệu quả hơn, đồng thời đạt được những hiểu biết sâu sắc hơn về nghề của họ. Những mẹo của Warren rất thực tế nhưng về bản chất chúng cũng rất thú vị và đôi khi bất ngờ, giống như lời giải cho một câu đố hay. Nói một cách dễ hiểu, chúng là niềm vui đối với bất kỳ lập trình viên nào hào hứng với cơ hội được cải thiện.
Các bổ sung mở rộng trong phiên bản này bao gồm
Một chương mới về kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC), bao gồm các thủ tục cho mã CRC-32 thường được sử dụng
Một chương mới về mã sửa lỗi (ECC), bao gồm các thủ tục cho mã Hamming
Phạm vi bao quát hơn về phép chia số nguyên theo hằng số, bao gồm các phương thức chỉ sử dụng phép dịch và phép cộng
Tính số dư mà không tính thương
Bảo hiểm nhiều hơn về số lượng dân số và đếm số 0 đứng đầu
Số lượng dân số mảng
Các thuật toán mới để nén và mở rộng
Thuật toán LRU
Chuyển đổi dấu phẩy động sang/từ số nguyên
Gần đúng thủ tục căn bậc hai nghịch đảo dấu phẩy động
Thư viện đồ thị của hàm rời rạc
Bây giờ có bài tập và đáp án

Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Basics
Chapter 3: Power-of-2 Boundaries
Chapter 4: Arithmetic Bounds
Chapter 5: Counting Bits
Chapter 6: Searching Words
Chapter 7: Rearranging Bits And Bytes
Chapter 8: Multiplication
Chapter 9: Integer Division
Chapter 10: Integer Division By Constants
Chapter 11: Some Elementary Functions
Chapter 12: Unusual Bases For Number Systems
Chapter 13: Gray Code
Chapter 14: Cyclic Redundancy Check
Chapter 15: Error-Correcting Codes
Chapter 16: Hilbert's Curve
Chapter 17: Floating-Point
Chapter 18: Formulas For Primes
Answers To Exercises:
Appendix A: Arithmetic Tables For A 4-Bit Machine
Appendix B: Newton's Method
Appendix C: A Gallery Of Graphs Of Discrete Functions

TỔNG QUAN SÁCH

Trong Hacker's Delight, Henry Warren một lần nữa biên soạn một bộ sưu tập các thủ thuật lập trình không thể cưỡng lại: các kỹ thuật, thuật toán và thủ thuật tiết kiệm thời gian giúp các lập trình viên xây dựng phần mềm thanh lịch và hiệu quả hơn, đồng thời đạt được những hiểu biết sâu sắc hơn về nghề của họ. Những mẹo của Warren rất thực tế nhưng về bản chất chúng cũng rất thú vị và đôi khi bất ngờ, giống như lời giải cho một câu đố hay. Nói một cách dễ hiểu, chúng là niềm vui đối với bất kỳ lập trình viên nào hào hứng với cơ hội được cải thiện.
Các bổ sung mở rộng trong phiên bản này bao gồm
Một chương mới về kiểm tra dự phòng theo chu kỳ (CRC), bao gồm các thủ tục cho mã CRC-32 thường được sử dụng
Một chương mới về mã sửa lỗi (ECC), bao gồm các thủ tục cho mã Hamming
Phạm vi bao quát hơn về phép chia số nguyên theo hằng số, bao gồm các phương thức chỉ sử dụng phép dịch và phép cộng
Tính số dư mà không tính thương
Bảo hiểm nhiều hơn về số lượng dân số và đếm số 0 đứng đầu
Số lượng dân số mảng
Các thuật toán mới để nén và mở rộng
Thuật toán LRU
Chuyển đổi dấu phẩy động sang/từ số nguyên
Gần đúng thủ tục căn bậc hai nghịch đảo dấu phẩy động
Thư viện đồ thị của hàm rời rạc
Bây giờ có bài tập và đáp án

MỤC LỤC

Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Basics
Chapter 3: Power-of-2 Boundaries
Chapter 4: Arithmetic Bounds
Chapter 5: Counting Bits
Chapter 6: Searching Words
Chapter 7: Rearranging Bits And Bytes
Chapter 8: Multiplication
Chapter 9: Integer Division
Chapter 10: Integer Division By Constants
Chapter 11: Some Elementary Functions
Chapter 12: Unusual Bases For Number Systems
Chapter 13: Gray Code
Chapter 14: Cyclic Redundancy Check
Chapter 15: Error-Correcting Codes
Chapter 16: Hilbert's Curve
Chapter 17: Floating-Point
Chapter 18: Formulas For Primes
Answers To Exercises:
Appendix A: Arithmetic Tables For A 4-Bit Machine
Appendix B: Newton's Method
Appendix C: A Gallery Of Graphs Of Discrete Functions

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514