Cart

Integrated iScience, Course 1, Student Edition

BRAND: McGraw Hill

Grade Levels: 6
Copyright: 2017
MHID: 0076772764 |  ISBN 13: 9780076772766

ISBN: 9780076772766

Integrated iScience print student edition introduces basic concepts and key ideas while providing opportunities for students to learn reasoning skills and a new way of thinking about their environment.

More Information

See what in the box

Product Description

Integrated iScience print student edition introduces basic concepts and key ideas while providing opportunities for students to learn reasoning skills and a new way of thinking about their environment.

Tiêu đề
Giá bán lẻ: 3,561,075₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm

-%
0₫ 0₫
0941209054
0941209054