Cart

Leading at a Higher Level: Blanchard on Leadership and Creating High Performing Organizations, 3rd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: FT Press (November 8, 2018) © 2019
Ken Blanchard | eBook ISBN: 9780134857589
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134857534
Giá bán lẻ: 1,080,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Trong ấn bản thứ ba được cập nhật đầy đủ của cuốn Lãnh đạo ở cấp độ cao hơn, Blanchard và các đồng nghiệp của ông tập hợp tất cả những gì họ đã học được về khả năng lãnh đạo đẳng cấp thế giới, bao gồm các chương hoàn toàn mới về xây dựng nơi làm việc có độ tin cậy cao, cộng tác để đạt hiệu suất cao, thúc đẩy thành công thông qua cố vấn và lãnh đạo ở cấp độ tổ chức. Học sinh sẽ khám phá cách tạo ra các mục tiêu và tầm nhìn dựa trên “điểm mấu chốt gấp bốn lần” và đảm bảo mọi người biết bạn là ai, bạn sẽ đi đâu và những giá trị sẽ định hướng hành trình của bạn. 
Lãnh đạo ở cấp độ cao hơn trình bày cuộc thảo luận dứt khoát về việc sử dụng SLII®—mô hình lãnh đạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới — để lãnh đạo bản thân, cá nhân, nhóm và toàn bộ tổ chức. Quan trọng hơn, bạn sẽ học cách đào sâu bên trong, khám phá “quan điểm lãnh đạo” cá nhân mà tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đều sở hữu và áp dụng nó trong suốt cuộc đời của bạn. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn, truyền cảm hứng cho bạn, kích thích bạn và là tiêu chuẩn cho bạn


SECTION I: SET YOUR SIGHTS ON THE RIGHT TARGET AND VISION
Chapter 1 Is Your Organization High Performing?
Chapter 2 The Power of Vision
SECTION II: TREAT YOUR PEOPLE RIGHT
Chapter 3 Empowerment Is the Key
Chapter 4 SLII®: The Integrating Concept
Chapter 5 Self Leadership: The Power Behind Empowerment
Chapter 6 One-on-One Leadership
Chapter 7 Essential Skills for One-on-One Leadership
Chapter 8 Building Trust
Chapter 9 Coaching: A Key Competency for Leadership Development
Chapter 10 Mentoring: The Key to Life Planning
Chapter 11 Team Leadership
Chapter 12 Collaboration: Fuel for High Performance
Chapter 13 Organizational Leadership
Chapter 14 Organizational Change: Why People Resist It
Chapter 15 Leading People Through Change
Chapter 16 Managing a Successful Cultural Transformation
SECTION III: TREAT YOUR CUSTOMERS RIGHT
Chapter 17 Serving Customers at a Higher Level
SECTION IV: HAVE THE RIGHT KIND OF LEADERSHIP
Chapter 18 Servant Leadership
Chapter 19 Determining Your Leadership Point of View
Index
 

TỔNG QUAN SÁCH

Trong ấn bản thứ ba được cập nhật đầy đủ của cuốn Lãnh đạo ở cấp độ cao hơn, Blanchard và các đồng nghiệp của ông tập hợp tất cả những gì họ đã học được về khả năng lãnh đạo đẳng cấp thế giới, bao gồm các chương hoàn toàn mới về xây dựng nơi làm việc có độ tin cậy cao, cộng tác để đạt hiệu suất cao, thúc đẩy thành công thông qua cố vấn và lãnh đạo ở cấp độ tổ chức. Học sinh sẽ khám phá cách tạo ra các mục tiêu và tầm nhìn dựa trên “điểm mấu chốt gấp bốn lần” và đảm bảo mọi người biết bạn là ai, bạn sẽ đi đâu và những giá trị sẽ định hướng hành trình của bạn. 
Lãnh đạo ở cấp độ cao hơn trình bày cuộc thảo luận dứt khoát về việc sử dụng SLII®—mô hình lãnh đạo được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới — để lãnh đạo bản thân, cá nhân, nhóm và toàn bộ tổ chức. Quan trọng hơn, bạn sẽ học cách đào sâu bên trong, khám phá “quan điểm lãnh đạo” cá nhân mà tất cả các nhà lãnh đạo vĩ đại đều sở hữu và áp dụng nó trong suốt cuộc đời của bạn. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn, truyền cảm hứng cho bạn, kích thích bạn và là tiêu chuẩn cho bạn

MỤC LỤC

SECTION I: SET YOUR SIGHTS ON THE RIGHT TARGET AND VISION
Chapter 1 Is Your Organization High Performing?
Chapter 2 The Power of Vision
SECTION II: TREAT YOUR PEOPLE RIGHT
Chapter 3 Empowerment Is the Key
Chapter 4 SLII®: The Integrating Concept
Chapter 5 Self Leadership: The Power Behind Empowerment
Chapter 6 One-on-One Leadership
Chapter 7 Essential Skills for One-on-One Leadership
Chapter 8 Building Trust
Chapter 9 Coaching: A Key Competency for Leadership Development
Chapter 10 Mentoring: The Key to Life Planning
Chapter 11 Team Leadership
Chapter 12 Collaboration: Fuel for High Performance
Chapter 13 Organizational Leadership
Chapter 14 Organizational Change: Why People Resist It
Chapter 15 Leading People Through Change
Chapter 16 Managing a Successful Cultural Transformation
SECTION III: TREAT YOUR CUSTOMERS RIGHT
Chapter 17 Serving Customers at a Higher Level
SECTION IV: HAVE THE RIGHT KIND OF LEADERSHIP
Chapter 18 Servant Leadership
Chapter 19 Determining Your Leadership Point of View
Index
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514