Cart

Microsoft Excel Formulas and Functions (Office 2021 and Microsoft 365), 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (April 9, 2022) © 2022
Paul McFedries | eBook ISBN: 9780137559398
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780137559404

Microsoft Excel Formulas and Functions (Office 2021 and Microsoft 365). Published 2022

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Microsoft Excel Formulas and Functions (Office 2021 and Microsoft 365). Published 2022
Giá bán lẻ: 1,367,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Các dự án từng bước của Paul McFedries hướng dẫn sinh viên xử lý các nhiệm vụ chính, từ xây dựng bảng chấm công đến dự kiến ​​dòng tiền và các khoản phải thu cũ. Các ví dụ thực tế và hướng dẫn rõ ràng của ông làm sáng tỏ cách xây dựng công thức từ trình độ trung cấp đến nâng cao, đồng thời giúp học viên tận dụng các chức năng hữu ích nhất của Excel trong công việc hàng ngày. Trở thành chuyên gia Excel chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!

Khi đọc cuốn sách này, học sinh sẽ:

Cải thiện phân tích kinh doanh bằng cách bổ sung thông tin và kiến ​​thức vào mô hình của họ
Thay thế các công thức rườm rà bằng các hàm được xác định trước thuận tiện
Đơn giản hóa triệt để các phép tính phức tạp với mảng động mới của Office 365
Sử dụng định dạng có điều kiện để phát hiện những điểm bất thường, vấn đề hoặc cơ hội
Tính toán các khoản thanh toán khoản vay, chi phí lãi vay, các điều khoản và lịch trình khấu hao
Dự kiến ​​giá trị tương lai của khoản đầu tư và lên kế hoạch đạt được mục tiêu đầu tư
Nắm vững các công cụ chiết khấu và phân tích dòng tiền thiết yếu, bao gồm giá trị hiện tại ròng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ
Sắp xếp, lọc và phân tích dữ liệu dạng bảng, từ khách hàng đến hàng tồn kho
Dễ dàng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ bằng phép tính PivotTable


Part 1: Mastering Excel formulas

Chapter 1: Building basic formulas

Chapter 2: Creating advanced formulas

Chapter 3: Troubleshooting formulas

Part 2: Harnessing the power of functions

Chapter 4: Understanding functions

Chapter 5: Working with text functions

Chapter 6: Working with logical and information functions

Chapter 7: Working with lookup functions

Chapter 8: Working with date and time functions

Chapter 9: Working with math functions

Part 3: Building business formulas

Chapter 10: Implementing basic business formulas

Chapter 11: Building descriptive statistical formulas

Chapter 12: Building inferential statistical formulas

Chapter 13: Applying regression to track trends and make forecasts

Chapter 14: Building loan formulas

Chapter 15: Working with investment formulas

Chapter 16: Building discount formulas

Part IV: Building business models

Chapter 17: Analyzing data with tables

Chapter 18: Analyzing data with PivotTables

Chapter 19: Using Excel's business modeling tools

Chapter 20: Solving complex problems with Solver
 

TỔNG QUAN SÁCH

Các dự án từng bước của Paul McFedries hướng dẫn sinh viên xử lý các nhiệm vụ chính, từ xây dựng bảng chấm công đến dự kiến ​​dòng tiền và các khoản phải thu cũ. Các ví dụ thực tế và hướng dẫn rõ ràng của ông làm sáng tỏ cách xây dựng công thức từ trình độ trung cấp đến nâng cao, đồng thời giúp học viên tận dụng các chức năng hữu ích nhất của Excel trong công việc hàng ngày. Trở thành chuyên gia Excel chưa bao giờ dễ dàng hơn thế!

Khi đọc cuốn sách này, học sinh sẽ:

Cải thiện phân tích kinh doanh bằng cách bổ sung thông tin và kiến ​​thức vào mô hình của họ
Thay thế các công thức rườm rà bằng các hàm được xác định trước thuận tiện
Đơn giản hóa triệt để các phép tính phức tạp với mảng động mới của Office 365
Sử dụng định dạng có điều kiện để phát hiện những điểm bất thường, vấn đề hoặc cơ hội
Tính toán các khoản thanh toán khoản vay, chi phí lãi vay, các điều khoản và lịch trình khấu hao
Dự kiến ​​giá trị tương lai của khoản đầu tư và lên kế hoạch đạt được mục tiêu đầu tư
Nắm vững các công cụ chiết khấu và phân tích dòng tiền thiết yếu, bao gồm giá trị hiện tại ròng và tỷ suất hoàn vốn nội bộ
Sắp xếp, lọc và phân tích dữ liệu dạng bảng, từ khách hàng đến hàng tồn kho
Dễ dàng phân tích các tập dữ liệu khổng lồ bằng phép tính PivotTable

MỤC LỤC

Part 1: Mastering Excel formulas

Chapter 1: Building basic formulas

Chapter 2: Creating advanced formulas

Chapter 3: Troubleshooting formulas

Part 2: Harnessing the power of functions

Chapter 4: Understanding functions

Chapter 5: Working with text functions

Chapter 6: Working with logical and information functions

Chapter 7: Working with lookup functions

Chapter 8: Working with date and time functions

Chapter 9: Working with math functions

Part 3: Building business formulas

Chapter 10: Implementing basic business formulas

Chapter 11: Building descriptive statistical formulas

Chapter 12: Building inferential statistical formulas

Chapter 13: Applying regression to track trends and make forecasts

Chapter 14: Building loan formulas

Chapter 15: Working with investment formulas

Chapter 16: Building discount formulas

Part IV: Building business models

Chapter 17: Analyzing data with tables

Chapter 18: Analyzing data with PivotTables

Chapter 19: Using Excel's business modeling tools

Chapter 20: Solving complex problems with Solver
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514