Cart

Microsoft Project Step by Step (covering Project Online Desktop Client), 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (April 14, 2022) © 2022
Cindy M. Lewis | eBook ISBN: 9780137564927
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780137565054

Microsoft Project Step by Step (Covering Project Online Desktop Client). Published 2022

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Microsoft Project Step by Step (Covering Project Online Desktop Client). Published 2022
Giá bán lẻ: 1,208,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Giờ đây, sinh viên có thể học Microsoft Project một cách hiệu quả và dễ dàng!

Nhanh chóng bắt đầu kế hoạch mới, xây dựng danh sách nhiệm vụ và phân công nguồn lực
Chia sẻ kế hoạch và theo dõi tiến độ
Nắm bắt và tinh chỉnh chi tiết công việc và chi phí
Sử dụng biểu đồ Gantt cũng như các chế độ xem và báo cáo khác để trực quan hóa lịch trình dự án
Chia sẻ tài nguyên trên nhiều gói và hợp nhất các dự án
Các phương pháp hay nhất về quản lý dự án bậc thầy khi học Dự án
Chỉ tra cứu các nhiệm vụ và bài học cần thiết


Part 1: Get started with Microsoft Project

1: Project, project management, and you

2: Take a guided tour

 

Part 2: Simple scheduling basics

3: Start a new plan

4: Build a task list

5: Set up resources

6: Assign resources to tasks

7: Format and share your plan

8: Track progress: Basic techniques

 

Part 3: Advanced scheduling techniques

9: Fine-tune task scheduling

10: Fine-tune task details

11: Fine-tune resource and assignment details

12: Fine-tune the Project plan

13: Organize plan details

14: Track progress: Detailed techniques

15: View and report project status

 

Part 4: In-depth and special subjects

16: Format and print views: In-depth techniques

17: Format reports: In-depth techniques

18: Customize Project

19: Share information with other programs

20: Consolidate projects and resources

21: Use Agile project management with Project

 

Part 5: Appendixes

A: A short course in project management

B: Develop your project management skills

C: Integration with Microsoft 365 solutions for collaboration

D: Use this book in a classroom

Glossary

Index

TỔNG QUAN SÁCH

Giờ đây, sinh viên có thể học Microsoft Project một cách hiệu quả và dễ dàng!

Nhanh chóng bắt đầu kế hoạch mới, xây dựng danh sách nhiệm vụ và phân công nguồn lực
Chia sẻ kế hoạch và theo dõi tiến độ
Nắm bắt và tinh chỉnh chi tiết công việc và chi phí
Sử dụng biểu đồ Gantt cũng như các chế độ xem và báo cáo khác để trực quan hóa lịch trình dự án
Chia sẻ tài nguyên trên nhiều gói và hợp nhất các dự án
Các phương pháp hay nhất về quản lý dự án bậc thầy khi học Dự án
Chỉ tra cứu các nhiệm vụ và bài học cần thiết

MỤC LỤC

Part 1: Get started with Microsoft Project

1: Project, project management, and you

2: Take a guided tour

 

Part 2: Simple scheduling basics

3: Start a new plan

4: Build a task list

5: Set up resources

6: Assign resources to tasks

7: Format and share your plan

8: Track progress: Basic techniques

 

Part 3: Advanced scheduling techniques

9: Fine-tune task scheduling

10: Fine-tune task details

11: Fine-tune resource and assignment details

12: Fine-tune the Project plan

13: Organize plan details

14: Track progress: Detailed techniques

15: View and report project status

 

Part 4: In-depth and special subjects

16: Format and print views: In-depth techniques

17: Format reports: In-depth techniques

18: Customize Project

19: Share information with other programs

20: Consolidate projects and resources

21: Use Agile project management with Project

 

Part 5: Appendixes

A: A short course in project management

B: Develop your project management skills

C: Integration with Microsoft 365 solutions for collaboration

D: Use this book in a classroom

Glossary

Index

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514