Cart

MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel Expert, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (November 3, 2016) © 2017
Paul McFedries | eBook ISBN: 9781509300044
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780735699427
Giá bán lẻ: 762,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Chứng chỉ Excel Expert 2016, Hướng dẫn học chính thức này mang lại:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Nhiệm vụ thực hành để thực hành những gì bạn đã học
File thực hành làm sẵn
Rèn luyện các kỹ năng được đo lường bằng các mục tiêu sau:

Tạo và quản lý sổ làm việc
Áp dụng định dạng và bố cục tùy chỉnh
Tạo công thức nâng cao
Thực hiện phân tích dữ liệu
Tạo biểu đồ và PivotTable nâng cao


Chapter 1 — Manage and share workbooks
1.1 Manage workbooks
1.2 Manage workbook review
Chapter 2 — Apply custom formats and layouts
2.1 Apply custom data formats
2.2 Apply advanced conditional formatting and filtering
2.3 Apply custom styles and templates
2.4 Prepare workbooks for internationalization and accessibility
Chapter 3 — Create advanced formulas
3.1 Apply functions in formulas
3.2 Look up data by using functions
3.3 Apply advanced date and time functions
3.4 Perform data analysis and business intelligence
3.5 Troubleshoot formulas
3.6 Define named ranges and objects
Chapter 4 — Create advanced charts and tables
4.1 Create advanced chart elements
4.2 Create and manage PivotTables
4.3 Create and manage PivotCharts

TỔNG QUAN SÁCH

Chứng chỉ Excel Expert 2016, Hướng dẫn học chính thức này mang lại:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Nhiệm vụ thực hành để thực hành những gì bạn đã học
File thực hành làm sẵn
Rèn luyện các kỹ năng được đo lường bằng các mục tiêu sau:

Tạo và quản lý sổ làm việc
Áp dụng định dạng và bố cục tùy chỉnh
Tạo công thức nâng cao
Thực hiện phân tích dữ liệu
Tạo biểu đồ và PivotTable nâng cao

MỤC LỤC

Chapter 1 — Manage and share workbooks
1.1 Manage workbooks
1.2 Manage workbook review
Chapter 2 — Apply custom formats and layouts
2.1 Apply custom data formats
2.2 Apply advanced conditional formatting and filtering
2.3 Apply custom styles and templates
2.4 Prepare workbooks for internationalization and accessibility
Chapter 3 — Create advanced formulas
3.1 Apply functions in formulas
3.2 Look up data by using functions
3.3 Apply advanced date and time functions
3.4 Perform data analysis and business intelligence
3.5 Troubleshoot formulas
3.6 Define named ranges and objects
Chapter 4 — Create advanced charts and tables
4.1 Create advanced chart elements
4.2 Create and manage PivotTables
4.3 Create and manage PivotCharts

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514