Cart

MOS Study Guide for Microsoft Excel Exam MO-200, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (March 11, 2020) © 2020
Joan Lambert | eBook ISBN: 9780136627395
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780136627159
Giá bán lẻ: 762,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Thể hiện chuyên môn của bạn với Microsoft Excel! Được thiết kế để giúp bạn thực hành và chuẩn bị cho chứng chỉ Chuyên gia Microsoft Office: Excel Associate (Excel và Excel 2019), Hướng dẫn học chính thức này cung cấp:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Nhiệm vụ thực hành để thực hành những gì bạn đã học
File thực hành làm sẵn
Rèn luyện các kỹ năng được đo lường bằng các mục tiêu sau:
Quản lý bảng tính và sổ làm việc
Quản lý ô và phạm vi dữ liệu
Quản lý bảng và dữ liệu bảng
Thực hiện các thao tác bằng cách sử dụng công thức và hàm
Quản lý biểu đồ


1 Manage worksheets and workbooks
Objective 1.1: Import data into workbooks
Objective 1.2: Navigate within workbooks
Objective 1.3: Format worksheets and workbooks
Objective 1.4: Customize options and views
Objective 1.5: Configure content for collaboration
2 Manage data cells and ranges
Objective 2.1: Manipulate data in worksheets
Objective 2.2: Format cells and ranges
Objective 2.3: Define and reference named ranges
Objective 2.4: Summarize data visually
3 Manage tables and table data
Objective 3.1: Create and format tables
Objective 3.2: Modify tables
Objective 3.3: Filter and sort table data
4 Perform operations by using formulas and functions
Objective 4.1: Insert references in formulas
Objective 4.2: Calculate and transform data by using functions
Objective 4.3: Format and modify text by using functions
5 Manage charts
Objective 5.1: Create charts
Objective 5.2: Modify charts
Objective 5.3: Format charts

TỔNG QUAN SÁCH

Thể hiện chuyên môn của bạn với Microsoft Excel! Được thiết kế để giúp bạn thực hành và chuẩn bị cho chứng chỉ Chuyên gia Microsoft Office: Excel Associate (Excel và Excel 2019), Hướng dẫn học chính thức này cung cấp:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Nhiệm vụ thực hành để thực hành những gì bạn đã học
File thực hành làm sẵn
Rèn luyện các kỹ năng được đo lường bằng các mục tiêu sau:
Quản lý bảng tính và sổ làm việc
Quản lý ô và phạm vi dữ liệu
Quản lý bảng và dữ liệu bảng
Thực hiện các thao tác bằng cách sử dụng công thức và hàm
Quản lý biểu đồ

MỤC LỤC

1 Manage worksheets and workbooks
Objective 1.1: Import data into workbooks
Objective 1.2: Navigate within workbooks
Objective 1.3: Format worksheets and workbooks
Objective 1.4: Customize options and views
Objective 1.5: Configure content for collaboration
2 Manage data cells and ranges
Objective 2.1: Manipulate data in worksheets
Objective 2.2: Format cells and ranges
Objective 2.3: Define and reference named ranges
Objective 2.4: Summarize data visually
3 Manage tables and table data
Objective 3.1: Create and format tables
Objective 3.2: Modify tables
Objective 3.3: Filter and sort table data
4 Perform operations by using formulas and functions
Objective 4.1: Insert references in formulas
Objective 4.2: Calculate and transform data by using functions
Objective 4.3: Format and modify text by using functions
5 Manage charts
Objective 5.1: Create charts
Objective 5.2: Modify charts
Objective 5.3: Format charts

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514