Cart

MOS Study Guide for Microsoft Excel Expert Exam MO-201, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (March 6, 2020) © 2020
Paul McFedries | eBook ISBN: 9780136627654
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

Giá bán lẻ: 762,000₫
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Trau dồi kỹ năng Excel 2019 nâng cao của bạn. Và kiếm được chứng chỉ chứng minh điều đó!

Thể hiện chuyên môn của bạn với Microsoft Excel! Được thiết kế để giúp sinh viên thực hành và chuẩn bị cho chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS): Chứng chỉ Excel Expert 2019, Hướng dẫn học chính thức này mang lại:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Nhiệm vụ thực hành để thực hành những gì bạn đã học
File thực hành làm sẵn
File giải pháp cho các bài tập thực hành 
Rèn luyện các kỹ năng được đo lường bằng các mục tiêu sau:
Tạo và quản lý sổ làm việc
Áp dụng định dạng và bố cục tùy chỉnh
Tạo công thức nâng cao
Thực hiện phân tích dữ liệu
Tạo biểu đồ nâng cao và bảng tổng hợp


Chapter 1 – Manage workbook options and settings
Objective 1.1: Manage workbooks
Objective 1.2: Prepare workbooks for collaboration
Objective 1.3: Use and configure language options
Chapter 2 – Manage and format data
Objective 2.1: Fill cells based on existing data
Objective 2.2: Format and validate data
Objective 2.3: Apply advanced conditional formatting and filtering
Chapter 3 – Create advanced formulas and macros
Objective 3.1: Perform logical operations in formulas
Objective 3.2: Look up data by using functions
Objective 3.3: Apply advanced date and time functions
Objective 3.4: Perform data analysis
Objective 3.5: Troubleshoot formulas
Objective 3.6: Create and modify simple macros
Chapter 4 – Manage advanced charts and tables
Objective 4.1: Create and modify advanced charts
Objective 4.2: Create and modify PivotTables
Objective 4.3: Create and modify PivotCharts
 

TỔNG QUAN SÁCH

Trau dồi kỹ năng Excel 2019 nâng cao của bạn. Và kiếm được chứng chỉ chứng minh điều đó!

Thể hiện chuyên môn của bạn với Microsoft Excel! Được thiết kế để giúp sinh viên thực hành và chuẩn bị cho chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS): Chứng chỉ Excel Expert 2019, Hướng dẫn học chính thức này mang lại:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Nhiệm vụ thực hành để thực hành những gì bạn đã học
File thực hành làm sẵn
File giải pháp cho các bài tập thực hành 
Rèn luyện các kỹ năng được đo lường bằng các mục tiêu sau:
Tạo và quản lý sổ làm việc
Áp dụng định dạng và bố cục tùy chỉnh
Tạo công thức nâng cao
Thực hiện phân tích dữ liệu
Tạo biểu đồ nâng cao và bảng tổng hợp

MỤC LỤC

Chapter 1 – Manage workbook options and settings
Objective 1.1: Manage workbooks
Objective 1.2: Prepare workbooks for collaboration
Objective 1.3: Use and configure language options
Chapter 2 – Manage and format data
Objective 2.1: Fill cells based on existing data
Objective 2.2: Format and validate data
Objective 2.3: Apply advanced conditional formatting and filtering
Chapter 3 – Create advanced formulas and macros
Objective 3.1: Perform logical operations in formulas
Objective 3.2: Look up data by using functions
Objective 3.3: Apply advanced date and time functions
Objective 3.4: Perform data analysis
Objective 3.5: Troubleshoot formulas
Objective 3.6: Create and modify simple macros
Chapter 4 – Manage advanced charts and tables
Objective 4.1: Create and modify advanced charts
Objective 4.2: Create and modify PivotTables
Objective 4.3: Create and modify PivotCharts
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514