Cart

MOS Study Guide for Microsoft Outlook Exam MO-400, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (February 3, 2021) © 2021
Joan Lambert | eBook ISBN: 9780136628651
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780136628637
Giá bán lẻ: 762,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Hướng dẫn ôn tập MOS cho Kỳ thi Microsoft Outlook MO-400 bao gồm Microsoft Outlook, đặc biệt là các kỹ năng cần thiết để vượt qua Kỳ thi Microsoft Outlook MO-400. 
Thể hiện kiến ​​thức chuyên môn của bạn với Microsoft Outlook! Được thiết kế để giúp sinh viên thực hành và chuẩn bị cho chứng chỉ Microsoft Outlook Exam (MO-400), Hướng dẫn học chính thức này cung cấp:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Các công việc thực hành nhằm rèn luyện các kỹ năng đã học
File thực hành và giải pháp mẫu

Introduction 


Chapter 1 Manage Outlook settings and processes 

Objective 1.1: Customize Outlook settings

Objective 1.2: Configure mail settings

Objective 1.3: Perform search operations

Objective 1.4: Print and save information


Chapter 2 Manage messages 

Objective 2.1: Create messages

Objective 2.2: Insert message content

Objective 2.3: Organize and manage messages


3 Manage schedules 

Objective 3.1: Create and manage calendars

Objective 3.2: Create appointments, meetings, and events

Objective 3.3: Organize and manage appointments, meetings, and events


4 Manage contacts and tasks 

Objective 4.1: Create and manage contact records

Objective 4.2: Create and manage contact groups

Objective 4.3: Create and manage tasks
 

TỔNG QUAN SÁCH

Hướng dẫn ôn tập MOS cho Kỳ thi Microsoft Outlook MO-400 bao gồm Microsoft Outlook, đặc biệt là các kỹ năng cần thiết để vượt qua Kỳ thi Microsoft Outlook MO-400. 
Thể hiện kiến ​​thức chuyên môn của bạn với Microsoft Outlook! Được thiết kế để giúp sinh viên thực hành và chuẩn bị cho chứng chỉ Microsoft Outlook Exam (MO-400), Hướng dẫn học chính thức này cung cấp:
Chuẩn bị chuyên sâu cho từng mục tiêu MOS
Quy trình chi tiết giúp xây dựng các kỹ năng được đo lường qua kỳ thi
Các công việc thực hành nhằm rèn luyện các kỹ năng đã học
File thực hành và giải pháp mẫu
MỤC LỤC

Introduction 


Chapter 1 Manage Outlook settings and processes 

Objective 1.1: Customize Outlook settings

Objective 1.2: Configure mail settings

Objective 1.3: Perform search operations

Objective 1.4: Print and save information


Chapter 2 Manage messages 

Objective 2.1: Create messages

Objective 2.2: Insert message content

Objective 2.3: Organize and manage messages


3 Manage schedules 

Objective 3.1: Create and manage calendars

Objective 3.2: Create appointments, meetings, and events

Objective 3.3: Organize and manage appointments, meetings, and events


4 Manage contacts and tasks 

Objective 4.1: Create and manage contact records

Objective 4.2: Create and manage contact groups

Objective 4.3: Create and manage tasks
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514