Cart

Pragmatic Programmer, The: Your journey to mastery, 20th Anniversary Edition, 2nd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (September 13, 2019) © 2020

David Thomas, Andrew Hunt   |   eBook ISBN: 9780135956915

eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780135957059
Giá bán lẻ: 1,526,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm

Lập trình viên thực dụng là một trong những cuốn sách công nghệ hiếm hoi mà bạn sẽ đọc đi đọc lại trong nhiều năm. Cho dù bạn là người mới tham gia lĩnh vực này hay là một học viên có kinh nghiệm, bạn sẽ luôn có được những hiểu biết mới mẻ.
Dave Thomas và Andy Hunt đã viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách có ảnh hưởng này vào năm 1999 để giúp khách hàng của họ tạo ra phần mềm tốt hơn và khám phá lại niềm vui của việc viết mã. Những bài học này đã giúp một thế hệ lập trình viên xem xét bản chất cốt lõi của việc phát triển phần mềm, độc lập với bất kỳ ngôn ngữ, khuôn khổ hoặc phương pháp cụ thể nào, và triết lý Thực dụng đã tạo ra hàng trăm cuốn sách, video màn hình và sách nói, cũng như hàng nghìn sự nghiệp và câu chuyện thành công.
Bây giờ, hai mươi năm sau, ấn bản mới này xem xét lại ý nghĩa của việc trở thành một lập trình viên hiện đại. Các chủ đề bao gồm từ trách nhiệm cá nhân và phát triển nghề nghiệp đến các kỹ thuật kiến ​​trúc để giữ cho mã của bạn linh hoạt, dễ thích ứng và tái sử dụng. Cuốn sách này dạy học sinh cách:

 


Introduction

Chapter 1: A Pragmatic Philosophy
Chapter 2: A Pragmatic Approach
Chapter 3: The Basic Tools
Chapter 4: Pragmatic Paranoia
Chapter 5: Bend, or Break
Chapter 6: Concurrency
Chapter 7: While You Are Coding
Chapter 8: Before the Project
Chapter 9: Pragmatic Projects

TỔNG QUAN SÁCH

Lập trình viên thực dụng là một trong những cuốn sách công nghệ hiếm hoi mà bạn sẽ đọc đi đọc lại trong nhiều năm. Cho dù bạn là người mới tham gia lĩnh vực này hay là một học viên có kinh nghiệm, bạn sẽ luôn có được những hiểu biết mới mẻ.
Dave Thomas và Andy Hunt đã viết ấn bản đầu tiên của cuốn sách có ảnh hưởng này vào năm 1999 để giúp khách hàng của họ tạo ra phần mềm tốt hơn và khám phá lại niềm vui của việc viết mã. Những bài học này đã giúp một thế hệ lập trình viên xem xét bản chất cốt lõi của việc phát triển phần mềm, độc lập với bất kỳ ngôn ngữ, khuôn khổ hoặc phương pháp cụ thể nào, và triết lý Thực dụng đã tạo ra hàng trăm cuốn sách, video màn hình và sách nói, cũng như hàng nghìn sự nghiệp và câu chuyện thành công.
Bây giờ, hai mươi năm sau, ấn bản mới này xem xét lại ý nghĩa của việc trở thành một lập trình viên hiện đại. Các chủ đề bao gồm từ trách nhiệm cá nhân và phát triển nghề nghiệp đến các kỹ thuật kiến ​​trúc để giữ cho mã của bạn linh hoạt, dễ thích ứng và tái sử dụng. Cuốn sách này dạy học sinh cách:

 


MỤC LỤC

Introduction

Chapter 1: A Pragmatic Philosophy
Chapter 2: A Pragmatic Approach
Chapter 3: The Basic Tools
Chapter 4: Pragmatic Paranoia
Chapter 5: Bend, or Break
Chapter 6: Concurrency
Chapter 7: While You Are Coding
Chapter 8: Before the Project
Chapter 9: Pragmatic Projects

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514