Cart

Programming in C, 4th edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (August 18, 2014) © 2015
Stephen G. Kochan | eBook ISBN: 9780132781190
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780321776419
Giá bán lẻ: 1,526,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Lập trình bằng C, Phiên bản thứ tư là phiên bản mới được sửa đổi và cập nhật của hướng dẫn lập trình C cổ điển của Steven Kochan - một cuốn sách đã giúp hàng nghìn sinh viên thành thạo C trong 25 năm qua. Phiên bản này phản ánh đầy đủ những phát triển mới nhất trong lập trình C và được tạo ra để giúp sinh viên thành thạo C bất kể nền tảng họ định sử dụng hay ứng dụng họ định tạo—bao gồm các ứng dụng dành cho thiết bị di động và thiết bị chơi game — nơi mà sự sang trọng và tốc độ của C tạo nên nó đặc biệt có giá trị. Kochan bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản, sau đó đề cập đến mọi khía cạnh của lập trình C: biến, kiểu dữ liệu, biểu thức số học, vòng lặp chương trình, đưa ra quyết định, mảng, hàm, cấu trúc, chuỗi ký tự, con trỏ, thao tác trên bit, bộ tiền xử lý, I/O, và hơn thế nữa. Nội dung cũng bao gồm các chương về làm việc với các chương trình lớn hơn; chương trình gỡ lỗi và các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng.1 Some Fundamentals
2 Compiling and Running Your First Program
3 Variables, Data Types, and Arithmetic Expressions
4 Program Looping
5 Making Decisions
6 Working with Arrays
7 Working with Functions
8 Working with Structures
9 Character Strings
10 Pointers
11 Operations on Bits
12 The Preprocessor
13 Extending Data Types with the Enumerated Data Type, Type Definitions, and Data Type Conversions
14 Working with Larger Programs
15 Input and Output Operations in C
16 Miscellaneous and Advanced Feature
17 Debugging Programs
18 Object-Oriented Programming

TỔNG QUAN SÁCH

Lập trình bằng C, Phiên bản thứ tư là phiên bản mới được sửa đổi và cập nhật của hướng dẫn lập trình C cổ điển của Steven Kochan - một cuốn sách đã giúp hàng nghìn sinh viên thành thạo C trong 25 năm qua. Phiên bản này phản ánh đầy đủ những phát triển mới nhất trong lập trình C và được tạo ra để giúp sinh viên thành thạo C bất kể nền tảng họ định sử dụng hay ứng dụng họ định tạo—bao gồm các ứng dụng dành cho thiết bị di động và thiết bị chơi game — nơi mà sự sang trọng và tốc độ của C tạo nên nó đặc biệt có giá trị. Kochan bắt đầu với các nguyên tắc cơ bản, sau đó đề cập đến mọi khía cạnh của lập trình C: biến, kiểu dữ liệu, biểu thức số học, vòng lặp chương trình, đưa ra quyết định, mảng, hàm, cấu trúc, chuỗi ký tự, con trỏ, thao tác trên bit, bộ tiền xử lý, I/O, và hơn thế nữa. Nội dung cũng bao gồm các chương về làm việc với các chương trình lớn hơn; chương trình gỡ lỗi và các nguyên tắc cơ bản của lập trình hướng đối tượng.


MỤC LỤC

1 Some Fundamentals
2 Compiling and Running Your First Program
3 Variables, Data Types, and Arithmetic Expressions
4 Program Looping
5 Making Decisions
6 Working with Arrays
7 Working with Functions
8 Working with Structures
9 Character Strings
10 Pointers
11 Operations on Bits
12 The Preprocessor
13 Extending Data Types with the Enumerated Data Type, Type Definitions, and Data Type Conversions
14 Working with Larger Programs
15 Input and Output Operations in C
16 Miscellaneous and Advanced Feature
17 Debugging Programs
18 Object-Oriented Programming

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514