Cart

Programming ML.NET, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Microsoft Press (April 14, 2022) © 2022
Dino Esposito, Francesco Esposito | eBook ISBN: 9780137383627
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780137383658
Giá bán lẻ: 1,526,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Với ML.NET của .NET 5 và Lập trình ML.NET, bất kỳ nhà phát triển Microsoft .NET nào cũng có thể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về học máy, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của chúng trong một số lĩnh vực phát triển phần mềm đang phát triển nhanh nhất hiện nay. Chuyên gia phát triển Microsoft nổi tiếng thế giới Dino Esposito trình bày mọi thứ mà sinh viên cần biết về ML.NET, quy trình học máy và phát triển các giải pháp học máy trong thế giới thực.

Được mô phỏng theo sách Lập trình ASP.NET phổ biến của Esposito
Sử dụng cách tiếp cận dựa trên kịch bản tương tự mà nhóm của Microsoft đã sử dụng để xây dựng khung ML.NET
Khám phá các khung nhỏ chuyên dụng của ML.NET (“Nhiệm vụ ML”) cho các loại vấn đề cụ thể
Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Esposito để áp dụng những vấn đề này vào thế giới thực
Tìm hiểu các khái niệm chính và ví dụ thực tế liên quan đến mạng nơ-ron ML.NET
Tận dụng các công cụ học máy dựa trên Python mạnh mẽ trong môi trường .NET
Lập trình ML.NET sẽ giúp sinh viên bổ sung khả năng học máy và trí tuệ nhân tạo vào vành đai công cụ của mình, cho dù họ có nền tảng về các công nghệ có nhu cầu cao này hay không.


CHAPTER 1    
Artificially Intelligent Software 
CHAPTER 2
An Architectural Perspective of ML.NET
CHAPTER 3
The Foundation of ML.NET
CHAPTER 4    
Prediction Tasks
CHAPTER 5    
Classification Tasks
CHAPTER 6    
Clustering Tasks
CHAPTER 7    
Anomaly Detection Tasks
CHAPTER 8    
Forecasting Tasks
CHAPTER 9    
Recommendation Tasks
CHAPTER 10    
Image Classification Tasks
CHAPTER 11    
Overview of Neural Networks
CHAPTER 12    
A Neural Network to Recognize Passports
APPENDIX A

TỔNG QUAN SÁCH

Với ML.NET của .NET 5 và Lập trình ML.NET, bất kỳ nhà phát triển Microsoft .NET nào cũng có thể giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về học máy, tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của chúng trong một số lĩnh vực phát triển phần mềm đang phát triển nhanh nhất hiện nay. Chuyên gia phát triển Microsoft nổi tiếng thế giới Dino Esposito trình bày mọi thứ mà sinh viên cần biết về ML.NET, quy trình học máy và phát triển các giải pháp học máy trong thế giới thực.

Được mô phỏng theo sách Lập trình ASP.NET phổ biến của Esposito
Sử dụng cách tiếp cận dựa trên kịch bản tương tự mà nhóm của Microsoft đã sử dụng để xây dựng khung ML.NET
Khám phá các khung nhỏ chuyên dụng của ML.NET (“Nhiệm vụ ML”) cho các loại vấn đề cụ thể
Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Esposito để áp dụng những vấn đề này vào thế giới thực
Tìm hiểu các khái niệm chính và ví dụ thực tế liên quan đến mạng nơ-ron ML.NET
Tận dụng các công cụ học máy dựa trên Python mạnh mẽ trong môi trường .NET
Lập trình ML.NET sẽ giúp sinh viên bổ sung khả năng học máy và trí tuệ nhân tạo vào vành đai công cụ của mình, cho dù họ có nền tảng về các công nghệ có nhu cầu cao này hay không.

MỤC LỤC

CHAPTER 1    
Artificially Intelligent Software 
CHAPTER 2
An Architectural Perspective of ML.NET
CHAPTER 3
The Foundation of ML.NET
CHAPTER 4    
Prediction Tasks
CHAPTER 5    
Classification Tasks
CHAPTER 6    
Clustering Tasks
CHAPTER 7    
Anomaly Detection Tasks
CHAPTER 8    
Forecasting Tasks
CHAPTER 9    
Recommendation Tasks
CHAPTER 10    
Image Classification Tasks
CHAPTER 11    
Overview of Neural Networks
CHAPTER 12    
A Neural Network to Recognize Passports
APPENDIX A

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514