Cart

Refactoring: Improving the Design of Existing Code, 2nd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (November 19, 2018) © 2019
Martin Fowler  |  eBook ISBN: 9780134757704
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134757599
Giá bán lẻ: 1,844,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Tái cấu trúc là cải thiện thiết kế của mã hiện có. Đó là quá trình thay đổi một hệ thống phần mềm theo cách không làm thay đổi hành vi bên ngoài của mã nhưng vẫn cải thiện cấu trúc bên trong của nó. Với việc tái cấu trúc, bạn thậm chí có thể lấy một thiết kế tồi và làm lại nó thành một thiết kế tốt. Cuốn sách này cung cấp một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về các nguyên tắc tái cấu trúc, bao gồm cả nơi tìm ra các cơ hội tái cấu trúc và cách thiết lập các thử nghiệm cần thiết. Ngoài ra còn có một danh mục gồm hơn 40 phương pháp tái cấu trúc đã được chứng minh với các chi tiết về thời điểm và lý do sử dụng phương pháp tái cấu trúc, hướng dẫn từng bước để triển khai nó và một ví dụ minh họa cách thức hoạt động của nó. Cuốn sách được viết bằng Java làm ngôn ngữ chính, nhưng các ý tưởng có thể áp dụng cho bất kỳ ngôn ngữ OO nào.


Preface
1. Refactoring, a First Example
2. Principles in Refactoring
3. Bad Smells in Code
4. Building Tests
5. Toward a Catalog of Refactorings
6. Composing Methods
7. Moving Features between Objects
8. Organizing Data
9. Simplifying Conditional Expressions
10. Making Method Calls Simpler
11. Dealing with Generalization
12. Big Refactorings
13. Refactoring, Reuse, and Reality
14. Refactoring Tools
15. Putting It All Together

TỔNG QUAN SÁCH

Tái cấu trúc là cải thiện thiết kế của mã hiện có. Đó là quá trình thay đổi một hệ thống phần mềm theo cách không làm thay đổi hành vi bên ngoài của mã nhưng vẫn cải thiện cấu trúc bên trong của nó. Với việc tái cấu trúc, bạn thậm chí có thể lấy một thiết kế tồi và làm lại nó thành một thiết kế tốt. Cuốn sách này cung cấp một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về các nguyên tắc tái cấu trúc, bao gồm cả nơi tìm ra các cơ hội tái cấu trúc và cách thiết lập các thử nghiệm cần thiết. Ngoài ra còn có một danh mục gồm hơn 40 phương pháp tái cấu trúc đã được chứng minh với các chi tiết về thời điểm và lý do sử dụng phương pháp tái cấu trúc, hướng dẫn từng bước để triển khai nó và một ví dụ minh họa cách thức hoạt động của nó. Cuốn sách được viết bằng Java làm ngôn ngữ chính, nhưng các ý tưởng có thể áp dụng cho bất kỳ ngôn ngữ OO nào.

MỤC LỤC

Preface
1. Refactoring, a First Example
2. Principles in Refactoring
3. Bad Smells in Code
4. Building Tests
5. Toward a Catalog of Refactorings
6. Composing Methods
7. Moving Features between Objects
8. Organizing Data
9. Simplifying Conditional Expressions
10. Making Method Calls Simpler
11. Dealing with Generalization
12. Big Refactorings
13. Refactoring, Reuse, and Reality
14. Refactoring Tools
15. Putting It All Together

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514