Cart

SAFe 5.0 Distilled; Achieving Business Agility with the Scaled Agile Framework, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (July 27, 2020) © 2021
Richard KnasterDean Leffingwiell | eBook ISBN: 9780136820451
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780136823407

See what in the box

Giá bán lẻ: 1,208,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Để thành công trong thị trường thích ứng hoặc chết ngày nay, các doanh nghiệp phải có khả năng thay đổi nhanh chóng cách họ tạo ra và mang lại giá trị cho khách hàng. Hàng trăm công ty thành công nhất thế giới – bao gồm Intel, Capital One, AstraZeneca, Cisco và Philips – đã chuyển sang Scaled Agile Framework® (SAFe®) để đạt được sự linh hoạt trên quy mô lớn và duy trì lợi thế cạnh tranh. 

SAFe® 5.0 Chưng cất: Đạt được sự linh hoạt trong kinh doanh với Khung Agile có quy mô® giải thích cách áp dụng SAFe có thể nhanh chóng cải thiện thời gian đưa ra thị trường và tăng năng suất, chất lượng cũng như mức độ gắn kết của nhân viên. Trong cuốn sách này, học sinh sẽ 

Hiểu trường hợp kinh doanh của SAFe: lợi ích của nó, các vấn đề mà nó giải quyết và cách áp dụng nó
Nhận cái nhìn tổng quan về SAFe trên tất cả các bộ phận của doanh nghiệp: nhóm, chương trình, dòng giá trị và danh mục đầu tư
Tìm hiểu lý do SAFe hoạt động: sức mạnh của tư duy, giá trị và nguyên tắc Lean-Agile của SAFe
Khám phá cách tư duy hệ thống, phát triển Agile và phát triển sản phẩm Lean tạo thành nền tảng cơ bản cho SAFe
Tìm hiểu cách trở thành nhà lãnh đạo Lean-Agile và thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn doanh nghiệp một cách hiệu quả


Preface ix
Acknowledgments xv
About the Authors xvii

Part I: Competing in the Age of Software 1

Chapter 1: Business Agility 3
Chapter 2: Introduction to SAFe 11
Chapter 3: Lean-Agile Mindset 25
Chapter 4: SAFe Principles 39

Part II: The Seven Core Competencies of the Lean Enterprise 63

Chapter 5: Lean-Agile Leadership 65
Chapter 6: Team and Technical Agility 75
Chapter 7: Agile Product Delivery 89
Chapter 8: Enterprise Solution Delivery 121
Chapter 9: Lean Portfolio Management 143
Chapter 10: Organizational Agility 167
Chapter 11: Continuous Learning Culture 187

Part III: Implementing SAFe, Measure and Grow 201

Chapter 12: The Guiding Coalition 205
Chapter 13: Designing the Implementation 215
Chapter 14: Implementing Agile Release Trains 229
Chapter 15: Launch More ARTs and Value Streams; Extending to the Portfolio 245
Chapter 16: Measure, Grow, and Accelerate 253

Glossary 267
Index 279

TỔNG QUAN SÁCH

Để thành công trong thị trường thích ứng hoặc chết ngày nay, các doanh nghiệp phải có khả năng thay đổi nhanh chóng cách họ tạo ra và mang lại giá trị cho khách hàng. Hàng trăm công ty thành công nhất thế giới – bao gồm Intel, Capital One, AstraZeneca, Cisco và Philips – đã chuyển sang Scaled Agile Framework® (SAFe®) để đạt được sự linh hoạt trên quy mô lớn và duy trì lợi thế cạnh tranh. 

SAFe® 5.0 Chưng cất: Đạt được sự linh hoạt trong kinh doanh với Khung Agile có quy mô® giải thích cách áp dụng SAFe có thể nhanh chóng cải thiện thời gian đưa ra thị trường và tăng năng suất, chất lượng cũng như mức độ gắn kết của nhân viên. Trong cuốn sách này, học sinh sẽ 

Hiểu trường hợp kinh doanh của SAFe: lợi ích của nó, các vấn đề mà nó giải quyết và cách áp dụng nó
Nhận cái nhìn tổng quan về SAFe trên tất cả các bộ phận của doanh nghiệp: nhóm, chương trình, dòng giá trị và danh mục đầu tư
Tìm hiểu lý do SAFe hoạt động: sức mạnh của tư duy, giá trị và nguyên tắc Lean-Agile của SAFe
Khám phá cách tư duy hệ thống, phát triển Agile và phát triển sản phẩm Lean tạo thành nền tảng cơ bản cho SAFe
Tìm hiểu cách trở thành nhà lãnh đạo Lean-Agile và thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn doanh nghiệp một cách hiệu quả

MỤC LỤC

Preface ix
Acknowledgments xv
About the Authors xvii

Part I: Competing in the Age of Software 1

Chapter 1: Business Agility 3
Chapter 2: Introduction to SAFe 11
Chapter 3: Lean-Agile Mindset 25
Chapter 4: SAFe Principles 39

Part II: The Seven Core Competencies of the Lean Enterprise 63

Chapter 5: Lean-Agile Leadership 65
Chapter 6: Team and Technical Agility 75
Chapter 7: Agile Product Delivery 89
Chapter 8: Enterprise Solution Delivery 121
Chapter 9: Lean Portfolio Management 143
Chapter 10: Organizational Agility 167
Chapter 11: Continuous Learning Culture 187

Part III: Implementing SAFe, Measure and Grow 201

Chapter 12: The Guiding Coalition 205
Chapter 13: Designing the Implementation 215
Chapter 14: Implementing Agile Release Trains 229
Chapter 15: Launch More ARTs and Value Streams; Extending to the Portfolio 245
Chapter 16: Measure, Grow, and Accelerate 253

Glossary 267
Index 279

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514