Cart

SQL in 10 Minutes a Day, Sams Teach Yourself, 5th edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Sams Publishing (December 10, 2019) © 2020
Ben Forta | eBook ISBN: 9780135182864
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780135182796
Giá bán lẻ: 921,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes cung cấp những câu trả lời đơn giản, thiết thực khi bạn cần kết quả nhanh chóng.

Bằng cách học qua 22 bài học trong 10 phút hoặc ít hơn của cuốn sách, học sinh sẽ học được những điều họ cần biết để tận dụng ngôn ngữ SQL.

Các bài học bao gồm IBM DB2, Microsoft SQL Server và SQL Server Express, MariaDB, MySQL, Oracle và Oracle express, PostgreSQL và SQLite.

Các ví dụ mã đầy màu sắc giúp bạn hiểu cách cấu trúc các câu lệnh SQL. Mẹo chỉ ra các phím tắt và giải pháp
Các cảnh báo giúp bạn tránh những cạm bẫy thường gặp. Ghi chú giải thích các khái niệm bổ sung và cung cấp thông tin bổ sung

10 phút là tất cả những gì học sinh cần để học cách…

Sử dụng các câu lệnh SQL chính
Xây dựng các câu lệnh SQL phức tạp bằng cách sử dụng nhiều mệnh đề và
toán tử
Truy xuất, sắp xếp và định dạng nội dung cơ sở dữ liệu
Xác định dữ liệu bạn cần bằng nhiều kỹ thuật lọc khác nhau
Sử dụng hàm tổng hợp để tóm tắt dữ liệu
Tham gia hai hoặc nhiều bảng liên quan
Chèn, cập nhật và xóa dữ liệu
Tạo và thay đổi bảng cơ sở dữ liệu
Làm việc với các dạng xem, các thủ tục được lưu trữ và hơn thế nữa


Chapter 1: Tutorial
Chapter 2: Program Structure
Chapter 3: Basic Data Types
Chapter 4: Composite Types
Chapter 5: Functions
Chapter 6:. Methods
Chapter 7: Interfaces
Chapter 8: Goroutines and Channels
Chapter 9: Concurrency with Shared Variables
Chapter 10: Packages and the Go Tool
Chapter 11: Testing
Chapter 12: Reflection

TỔNG QUAN SÁCH

Sams Teach Yourself SQL in 10 Minutes cung cấp những câu trả lời đơn giản, thiết thực khi bạn cần kết quả nhanh chóng.

Bằng cách học qua 22 bài học trong 10 phút hoặc ít hơn của cuốn sách, học sinh sẽ học được những điều họ cần biết để tận dụng ngôn ngữ SQL.

Các bài học bao gồm IBM DB2, Microsoft SQL Server và SQL Server Express, MariaDB, MySQL, Oracle và Oracle express, PostgreSQL và SQLite.

Các ví dụ mã đầy màu sắc giúp bạn hiểu cách cấu trúc các câu lệnh SQL. Mẹo chỉ ra các phím tắt và giải pháp
Các cảnh báo giúp bạn tránh những cạm bẫy thường gặp. Ghi chú giải thích các khái niệm bổ sung và cung cấp thông tin bổ sung

10 phút là tất cả những gì học sinh cần để học cách…

Sử dụng các câu lệnh SQL chính
Xây dựng các câu lệnh SQL phức tạp bằng cách sử dụng nhiều mệnh đề và
toán tử
Truy xuất, sắp xếp và định dạng nội dung cơ sở dữ liệu
Xác định dữ liệu bạn cần bằng nhiều kỹ thuật lọc khác nhau
Sử dụng hàm tổng hợp để tóm tắt dữ liệu
Tham gia hai hoặc nhiều bảng liên quan
Chèn, cập nhật và xóa dữ liệu
Tạo và thay đổi bảng cơ sở dữ liệu
Làm việc với các dạng xem, các thủ tục được lưu trữ và hơn thế nữa

MỤC LỤC

Chapter 1: Tutorial
Chapter 2: Program Structure
Chapter 3: Basic Data Types
Chapter 4: Composite Types
Chapter 5: Functions
Chapter 6:. Methods
Chapter 7: Interfaces
Chapter 8: Goroutines and Channels
Chapter 9: Concurrency with Shared Variables
Chapter 10: Packages and the Go Tool
Chapter 11: Testing
Chapter 12: Reflection

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514