Cart

Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, 3rd edition

BRAND: PEARSON

Publisher:  FT Press (October 13, 2015) © 2016
Charles D. Kirkpatrick, Julie R. Dahlquist | eBook ISBN: 9780134137162
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780134137049
Giá bán lẻ: 2,798,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Vốn là cuốn sách hướng dẫn khách quan, đáng tin cậy và toàn diện nhất về lĩnh vực này, Phân tích Kỹ thuật, Phiên bản thứ ba đã được cập nhật kỹ lưỡng để phản ánh những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực này. Được Hiệp hội Kỹ thuật viên Thị trường chọn làm bạn đồng hành chính thức với chương trình Kỹ thuật viên Thị trường Công chứng (CMT) uy tín, cuốn sách này giải thích một cách có hệ thống lý thuyết phân tích kỹ thuật, đưa ra bằng chứng học thuật ủng hộ và chống lại nó.

Sử dụng hàng trăm hình minh họa và ví dụ được cập nhật đầy đủ, các tác giả giải thích việc phân tích cả thị trường và các vấn đề riêng lẻ, đồng thời trình bày các hệ thống đầu tư và kế hoạch quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh. Họ trình bày những thông tin cập nhật, có căn cứ xác thực về tâm lý đã được kiểm chứng, các chỉ báo động lượng, tác động theo mùa, dòng tiền, hệ thống kiểm tra, chiến lược giảm thiểu rủi ro và nhiều chủ đề khác.

Phân tích Kỹ thuật, Phiên bản thứ ba trình bày kỹ lưỡng những tiến bộ gần đây trong nhận dạng mẫu, phân tích thị trường và quản lý hệ thống; các bài kiểm tra độ tin cậy mới; các phương pháp phổ biến như chỉ báo Kagi, Renko, Kase, Ichimoku, Clouds và DeMark; những đổi mới trong việc dừng thoát, lựa chọn và thử nghiệm danh mục đầu tư; và những tác động của thành kiến ​​hành vi; và hiệu suất gần đây của các công thức và phương pháp cũ. Đối với các nhà giao dịch, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư nghiêm túc, đây là cuốn sách hoàn hảo về phân tích kỹ thuật.


Part I: Introductiob
Chapter 1: Introduction to Technical Analysis  
Chapter 2: The Basic Principle of Technical Analysis--The Trend   
Chapter 3: History of Technical Analysis    
Chapter 4: The Technical Analysis Controversy    
Part II: Markets and Market Indicators
Chapter 5: An Overview of Markets    
Chapter 6: Dow Theory    
Chapter 7: Sentiment     
Chapter 8: Measuring Market Strength    
Chapter 9: Temporal Patterns and Cycles    
Chapter 10: Flow of Funds    
Part III: Trend Analysis
Chapter 11: History and Construction of Charts    
Chapter 12: Trends--The Basics    
Chapter 13: Breakouts, Stops, and Retracements    
Chapter 14: Moving Averages    
Part IV: Chart Pattern Analysis
Chapter 15: Bar Chart Patterns    
Chapter 16: Point and Figure Chart Patterns    
Chapter 17: Short-Term Patterns    
Part V: Trend Confirmation
Chapter 18: Confirmation    
Part VI: Other Technical Methods and Rules
Chapter 19: Cycles    
Chapter 20: Elliott, Fibonacci, and Gann    
Part VII: Selection
Chapter 21: Selection of Markets and Issues: Trading and Investing    
Part VIII: System Testing and Management
Chapter 22: System Design and Testing    
Chapter 23: Money and Portfolio Risk Management    
Part IX: Appendices
Appendix A: Basic Statistics    
Appendix B: Types of Orders and Other Trader Terminology    
Bibliography    
Index    
 

TỔNG QUAN SÁCH

Vốn là cuốn sách hướng dẫn khách quan, đáng tin cậy và toàn diện nhất về lĩnh vực này, Phân tích Kỹ thuật, Phiên bản thứ ba đã được cập nhật kỹ lưỡng để phản ánh những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực này. Được Hiệp hội Kỹ thuật viên Thị trường chọn làm bạn đồng hành chính thức với chương trình Kỹ thuật viên Thị trường Công chứng (CMT) uy tín, cuốn sách này giải thích một cách có hệ thống lý thuyết phân tích kỹ thuật, đưa ra bằng chứng học thuật ủng hộ và chống lại nó.

Sử dụng hàng trăm hình minh họa và ví dụ được cập nhật đầy đủ, các tác giả giải thích việc phân tích cả thị trường và các vấn đề riêng lẻ, đồng thời trình bày các hệ thống đầu tư và kế hoạch quản lý danh mục đầu tư hoàn chỉnh. Họ trình bày những thông tin cập nhật, có căn cứ xác thực về tâm lý đã được kiểm chứng, các chỉ báo động lượng, tác động theo mùa, dòng tiền, hệ thống kiểm tra, chiến lược giảm thiểu rủi ro và nhiều chủ đề khác.

Phân tích Kỹ thuật, Phiên bản thứ ba trình bày kỹ lưỡng những tiến bộ gần đây trong nhận dạng mẫu, phân tích thị trường và quản lý hệ thống; các bài kiểm tra độ tin cậy mới; các phương pháp phổ biến như chỉ báo Kagi, Renko, Kase, Ichimoku, Clouds và DeMark; những đổi mới trong việc dừng thoát, lựa chọn và thử nghiệm danh mục đầu tư; và những tác động của thành kiến ​​hành vi; và hiệu suất gần đây của các công thức và phương pháp cũ. Đối với các nhà giao dịch, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư nghiêm túc, đây là cuốn sách hoàn hảo về phân tích kỹ thuật.

MỤC LỤC

Part I: Introductiob
Chapter 1: Introduction to Technical Analysis  
Chapter 2: The Basic Principle of Technical Analysis--The Trend   
Chapter 3: History of Technical Analysis    
Chapter 4: The Technical Analysis Controversy    
Part II: Markets and Market Indicators
Chapter 5: An Overview of Markets    
Chapter 6: Dow Theory    
Chapter 7: Sentiment     
Chapter 8: Measuring Market Strength    
Chapter 9: Temporal Patterns and Cycles    
Chapter 10: Flow of Funds    
Part III: Trend Analysis
Chapter 11: History and Construction of Charts    
Chapter 12: Trends--The Basics    
Chapter 13: Breakouts, Stops, and Retracements    
Chapter 14: Moving Averages    
Part IV: Chart Pattern Analysis
Chapter 15: Bar Chart Patterns    
Chapter 16: Point and Figure Chart Patterns    
Chapter 17: Short-Term Patterns    
Part V: Trend Confirmation
Chapter 18: Confirmation    
Part VI: Other Technical Methods and Rules
Chapter 19: Cycles    
Chapter 20: Elliott, Fibonacci, and Gann    
Part VII: Selection
Chapter 21: Selection of Markets and Issues: Trading and Investing    
Part VIII: System Testing and Management
Chapter 22: System Design and Testing    
Chapter 23: Money and Portfolio Risk Management    
Part IX: Appendices
Appendix A: Basic Statistics    
Appendix B: Types of Orders and Other Trader Terminology    
Bibliography    
Index    
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514