Cart

Test Driven Development: By Example, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (November 8, 2002) © 2003
Kent Beck, Boulder Creek, CA  | eBook ISBN: 9780137585236
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780321146533

Test Driven Development: By Example. Published 2022

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Test Driven Development: By Example. Published 2022
Giá bán lẻ: 1,530,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) là một cách tiếp cận mới để phát triển ứng dụng được thiết kế để loại bỏ nỗi sợ hãi thường liên quan đến việc xây dựng phần mềm. Phải thừa nhận rằng, một số nỗi sợ hãi là lành mạnh (thường được coi là lương tâm mách bảo các lập trình viên “hãy cẩn thận!”), nhưng tác giả tin rằng các lập trình viên sẽ xây dựng phần mềm tốt hơn khi họ có quyền tự do sáng tạo. Bằng cách xây dựng các bài kiểm tra trước khi bắt đầu viết mã, các lập trình viên đảm bảo sự thành công của ứng dụng của họ ngay từ đầu. Học sinh có nhiều khả năng đạt được kết quả tích cực hơn với TDD. Cách tiếp cận dựa trên ví dụ của tác giả cũng dạy học sinh trở thành người giao tiếp tốt hơn và khuyến khích các thành viên trong nhóm tìm kiếm những lời phê bình mang tính xây dựng.

Preface.

Acknowledgments.

Introduction.

I. THE MONEY EXAMPLE.
 1. Multi-Currency Money.

 2. Degenerate Objects.

 3. Equality for All.

 4. Privacy.

 5. Franc-ly Speaking.

 6. Equality for All, Redux.

 7. Apples and Oranges.

 8. Makin' Objects.

 9. Times We're Livin' In.

10. Interesting Times.

11. The Root of All Evil.

12. Addition, Finally.

13. Make It.

14. Change.

15. Mixed Currencies.

16. Abstraction, Finally.

17. Money Retrospective.

II. The xUnit Example.
18. First Steps to xUnit.

19. Set the Table.

20. Cleaning Up After.

21. Counting.

22. Dealing with Failure.

23. How Suite It Is.

24. xUnit Retrospective.

III. Patterns for Test-Driven Development.
25. Test-Driven Development Patterns.

26. Red Bar Patterns.

27. Testing Patterns.

28. Green Bar Patterns.

29. xUnit Patterns.

30. Design Patterns.

31. Refactoring.

32. Mastering TDD.

Appendix I: Influence Diagrams.

Appendix II: Fibonacci.

Afterword.

Index. 0321146530T10172002

TỔNG QUAN SÁCH

Phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) là một cách tiếp cận mới để phát triển ứng dụng được thiết kế để loại bỏ nỗi sợ hãi thường liên quan đến việc xây dựng phần mềm. Phải thừa nhận rằng, một số nỗi sợ hãi là lành mạnh (thường được coi là lương tâm mách bảo các lập trình viên “hãy cẩn thận!”), nhưng tác giả tin rằng các lập trình viên sẽ xây dựng phần mềm tốt hơn khi họ có quyền tự do sáng tạo. Bằng cách xây dựng các bài kiểm tra trước khi bắt đầu viết mã, các lập trình viên đảm bảo sự thành công của ứng dụng của họ ngay từ đầu. Học sinh có nhiều khả năng đạt được kết quả tích cực hơn với TDD. Cách tiếp cận dựa trên ví dụ của tác giả cũng dạy học sinh trở thành người giao tiếp tốt hơn và khuyến khích các thành viên trong nhóm tìm kiếm những lời phê bình mang tính xây dựng.

MỤC LỤC

Preface.

Acknowledgments.

Introduction.

I. THE MONEY EXAMPLE.
 1. Multi-Currency Money.

 2. Degenerate Objects.

 3. Equality for All.

 4. Privacy.

 5. Franc-ly Speaking.

 6. Equality for All, Redux.

 7. Apples and Oranges.

 8. Makin' Objects.

 9. Times We're Livin' In.

10. Interesting Times.

11. The Root of All Evil.

12. Addition, Finally.

13. Make It.

14. Change.

15. Mixed Currencies.

16. Abstraction, Finally.

17. Money Retrospective.

II. The xUnit Example.
18. First Steps to xUnit.

19. Set the Table.

20. Cleaning Up After.

21. Counting.

22. Dealing with Failure.

23. How Suite It Is.

24. xUnit Retrospective.

III. Patterns for Test-Driven Development.
25. Test-Driven Development Patterns.

26. Red Bar Patterns.

27. Testing Patterns.

28. Green Bar Patterns.

29. xUnit Patterns.

30. Design Patterns.

31. Refactoring.

32. Mastering TDD.

Appendix I: Influence Diagrams.

Appendix II: Fibonacci.

Afterword.

Index. 0321146530T10172002

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514