Cart

Writing Effective Use Cases, 1st edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Addison-Wesley Professional (October 6, 2000) © 2001
Alistair Cockburn | eBook ISBN: 9780321605801
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780201702255
Giá bán lẻ: 1,748,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Viết các trường hợp sử dụng như một phương tiện nắm bắt các yêu cầu hành vi của hệ thống phần mềm và quy trình kinh doanh là một phương pháp đang nhanh chóng trở nên phổ biến. Các trường hợp sử dụng cung cấp một phương tiện hữu ích cho việc lập kế hoạch dự án vì chúng cho thấy rõ ràng cách mọi người cuối cùng sẽ sử dụng hệ thống đang được thiết kế. Nhìn bề ngoài, các trường hợp sử dụng có vẻ là một khái niệm đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, đối mặt với nhiệm vụ viết một tập hợp các trường hợp sử dụng, những người thực hành phải hỏi: "Tôi phải viết các trường hợp sử dụng chính xác như thế nào?" Vì các trường hợp sử dụng về cơ bản là các bài luận văn xuôi nên câu hỏi này không dễ trả lời và kết quả là nhiệm vụ có thể trở nên khó khăn.
Trong phần Viết các trường hợp sử dụng hiệu quả, chuyên gia công nghệ đối tượng Alistair Cockburn trình bày một hướng dẫn thực tế, cập nhật về cách viết các trường hợp sử dụng. Tác giả mượn kinh nghiệm sâu rộng của mình trong lĩnh vực này và mở rộng các phương pháp xử lý cổ điển đối với các trường hợp sử dụng để cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm một hướng dẫn "chi tiết" để viết các trường hợp sử dụng. Cuốn sách trình bày kỹ lưỡng các khái niệm cơ bản, trung cấp và nâng cao, do đó, phù hợp với mọi cấp độ kiến ​​thức. Các ví dụ viết minh họa về cả trường hợp sử dụng tốt và xấu sẽ củng cố hướng dẫn của tác giả. Ngoài ra, cuốn sách còn có các bài tập học tập hữu ích - kèm theo đáp án - để làm sáng tỏ những điểm quan trọng nhất.
Điểm nổi bật của cuốn sách bao gồm:
Thảo luận kỹ lưỡng về các yếu tố chính của trường hợp sử dụng--các tác nhân, các bên liên quan, phạm vi thiết kế, kịch bản, v.v.
Hướng dẫn về kiểu trường hợp sử dụng với các bước hành động và định dạng được đề xuất
Danh sách đầy đủ các mẹo viết ca sử dụng tiết kiệm thời gian
Bản trình bày hữu ích về các mẫu trường hợp sử dụng, kèm theo lời bình luận về thời điểm và địa điểm chúng nên được sử dụng
Một phương pháp đã được chứng minh để tận dụng các trường hợp sử dụng


1. Introduction.
2. The Use Case as a Contract for Behavior.
3. Scope.
4. Stakeholders and Actors.
5. Three Named Goal Levels.
6. Preconditions, Triggers, and Guarantees.
7. Scenarios and Steps.
8. Extensions.
9. Technology and Data Variations.
10. Linking Use Cases.
11. Use Case Formats.
12. When Are We Done.
13. Scaling Up to Many Use Cases.
14. CRUD and Parameterized Use Cases.
15. Business Process Modeling.
16. The Missing Requirements.
17. Use Cases in the Overall Process.
18. Use Case Briefs and Extreme Programming.
19. Mistakes Fixed.
20. Reminders for Each Use Case.
21. Reminders for the Use Case Set.
22. Reminders for Working on the Use Cases.
Appendix A. Use Cases in UML.
Appendix B. Answers to (Some) Exercises.
Appendix C: Glossary.
Appendix D: Readings
 

TỔNG QUAN SÁCH

Viết các trường hợp sử dụng như một phương tiện nắm bắt các yêu cầu hành vi của hệ thống phần mềm và quy trình kinh doanh là một phương pháp đang nhanh chóng trở nên phổ biến. Các trường hợp sử dụng cung cấp một phương tiện hữu ích cho việc lập kế hoạch dự án vì chúng cho thấy rõ ràng cách mọi người cuối cùng sẽ sử dụng hệ thống đang được thiết kế. Nhìn bề ngoài, các trường hợp sử dụng có vẻ là một khái niệm đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, đối mặt với nhiệm vụ viết một tập hợp các trường hợp sử dụng, những người thực hành phải hỏi: "Tôi phải viết các trường hợp sử dụng chính xác như thế nào?" Vì các trường hợp sử dụng về cơ bản là các bài luận văn xuôi nên câu hỏi này không dễ trả lời và kết quả là nhiệm vụ có thể trở nên khó khăn.
Trong phần Viết các trường hợp sử dụng hiệu quả, chuyên gia công nghệ đối tượng Alistair Cockburn trình bày một hướng dẫn thực tế, cập nhật về cách viết các trường hợp sử dụng. Tác giả mượn kinh nghiệm sâu rộng của mình trong lĩnh vực này và mở rộng các phương pháp xử lý cổ điển đối với các trường hợp sử dụng để cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm một hướng dẫn "chi tiết" để viết các trường hợp sử dụng. Cuốn sách trình bày kỹ lưỡng các khái niệm cơ bản, trung cấp và nâng cao, do đó, phù hợp với mọi cấp độ kiến ​​thức. Các ví dụ viết minh họa về cả trường hợp sử dụng tốt và xấu sẽ củng cố hướng dẫn của tác giả. Ngoài ra, cuốn sách còn có các bài tập học tập hữu ích - kèm theo đáp án - để làm sáng tỏ những điểm quan trọng nhất.
Điểm nổi bật của cuốn sách bao gồm:
Thảo luận kỹ lưỡng về các yếu tố chính của trường hợp sử dụng--các tác nhân, các bên liên quan, phạm vi thiết kế, kịch bản, v.v.
Hướng dẫn về kiểu trường hợp sử dụng với các bước hành động và định dạng được đề xuất
Danh sách đầy đủ các mẹo viết ca sử dụng tiết kiệm thời gian
Bản trình bày hữu ích về các mẫu trường hợp sử dụng, kèm theo lời bình luận về thời điểm và địa điểm chúng nên được sử dụng
Một phương pháp đã được chứng minh để tận dụng các trường hợp sử dụng

MỤC LỤC

1. Introduction.
2. The Use Case as a Contract for Behavior.
3. Scope.
4. Stakeholders and Actors.
5. Three Named Goal Levels.
6. Preconditions, Triggers, and Guarantees.
7. Scenarios and Steps.
8. Extensions.
9. Technology and Data Variations.
10. Linking Use Cases.
11. Use Case Formats.
12. When Are We Done.
13. Scaling Up to Many Use Cases.
14. CRUD and Parameterized Use Cases.
15. Business Process Modeling.
16. The Missing Requirements.
17. Use Cases in the Overall Process.
18. Use Case Briefs and Extreme Programming.
19. Mistakes Fixed.
20. Reminders for Each Use Case.
21. Reminders for the Use Case Set.
22. Reminders for Working on the Use Cases.
Appendix A. Use Cases in UML.
Appendix B. Answers to (Some) Exercises.
Appendix C: Glossary.
Appendix D: Readings
 

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514