Cart

Firms of Endearment: How World-Class Companies Profit from Passion and Purpose, 2nd edition

BRAND: PEARSON

Publisher: Pearson FT Press (February 9, 2014) © 2014
Rajendra Sisodia, David Wolfe, Jagdish N. Sheth | eBook ISBN: 9780133382730
eBook edition. 1 Year Subscription. Dành cho Cá nhân  |  Trường ĐH, Nhóm, Thư Viện: Gọi 0915920514 để báo giá Pearson, Vital Source eBook hoặc mua Sách In  

ISBN: 9780133382594
Giá bán lẻ: 1,526,000₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm


Những công ty tốt nhất hiện nay đều hiểu được điều đó. Từ bán lẻ đến tài chính và các ngành liên quan, những tổ chức nhận ra rằng làm tốt là kinh doanh tốt đang trở thành những người tạo ra giá trị cuối cùng. Họ đang thay đổi văn hóa của mình và tạo ra mọi dạng giá trị quan trọng: cảm xúc, trải nghiệm, xã hội và tài chính. Và họ đang làm điều đó cho tất cả các bên liên quan của họ. Không phải vì nó đơn giản là đúng về mặt chính trị, bởi vì đó là con đường duy nhất dẫn đến lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Đây là những công ty của sự quý mến. Mọi người thích hợp tác kinh doanh, làm việc và cộng tác với tư cách là đối tác. Kể từ khi xuất bản Ấn bản đầu tiên, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được chấp nhận như một mô hình kinh doanh hợp lý, quan trọng và có lợi nhuận. Đó là một xu hướng đã thay đổi nơi làm việc và thế giới doanh nghiệp.  Phiên bản thứ hai này cập nhật các ví dụ, trường hợp và ứng dụng từ phiên bản gốc, mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về cách thực hiện dấu ấn này của tổ chức hiện đại ngày nay.


Forewords     x
Prologue: A Whole New World     xxi
Chapter 1: Building Business on Love and Care     1
Chapter 2: New Age, New Rules, New Capitalism     27
Chapter 3: Dealing with Disorder     49
Chapter 4: Employees: From Resource to Source     59
Chapter 5: Customers: Healing vs. Hucksterism     87
Chapter 6: Investors: Reaping What FoEs Sow     105
Chapter 7: Partners: Elegant Harmonies     119
Chapter 8: Society: The Ultimate Stakeholder     141
Chapter 9: Culture: The Secret Ingredient     163
Chapter 10: What We Have Learned     191
Chapter 11: The Other Side of Complexity     205
Appendix A: Brief Company Profiles     223
Appendix B: Interview with Rick Frazier     257
Index     267

TỔNG QUAN SÁCH

Những công ty tốt nhất hiện nay đều hiểu được điều đó. Từ bán lẻ đến tài chính và các ngành liên quan, những tổ chức nhận ra rằng làm tốt là kinh doanh tốt đang trở thành những người tạo ra giá trị cuối cùng. Họ đang thay đổi văn hóa của mình và tạo ra mọi dạng giá trị quan trọng: cảm xúc, trải nghiệm, xã hội và tài chính. Và họ đang làm điều đó cho tất cả các bên liên quan của họ. Không phải vì nó đơn giản là đúng về mặt chính trị, bởi vì đó là con đường duy nhất dẫn đến lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Đây là những công ty của sự quý mến. Mọi người thích hợp tác kinh doanh, làm việc và cộng tác với tư cách là đối tác. Kể từ khi xuất bản Ấn bản đầu tiên, khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được chấp nhận như một mô hình kinh doanh hợp lý, quan trọng và có lợi nhuận. Đó là một xu hướng đã thay đổi nơi làm việc và thế giới doanh nghiệp.  Phiên bản thứ hai này cập nhật các ví dụ, trường hợp và ứng dụng từ phiên bản gốc, mang đến cho người đọc cái nhìn sâu sắc về cách thực hiện dấu ấn này của tổ chức hiện đại ngày nay.

MỤC LỤC

Forewords     x
Prologue: A Whole New World     xxi
Chapter 1: Building Business on Love and Care     1
Chapter 2: New Age, New Rules, New Capitalism     27
Chapter 3: Dealing with Disorder     49
Chapter 4: Employees: From Resource to Source     59
Chapter 5: Customers: Healing vs. Hucksterism     87
Chapter 6: Investors: Reaping What FoEs Sow     105
Chapter 7: Partners: Elegant Harmonies     119
Chapter 8: Society: The Ultimate Stakeholder     141
Chapter 9: Culture: The Secret Ingredient     163
Chapter 10: What We Have Learned     191
Chapter 11: The Other Side of Complexity     205
Appendix A: Brief Company Profiles     223
Appendix B: Interview with Rick Frazier     257
Index     267

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514