Cart

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc đến với website BooksVN.com, nhà sách Giáo trình ngoại văn trực tuyến của Công ty TNHH Books Việt Nam.

Khi quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc truy cập trang web BooksVN.com, quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc đã đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt bất kỳ phần nào của thông tin bất kỳ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi đăng trên trang web mà không cần thông báo. Và khi quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc tiếp tục sử dụng trang web, sau khi thay đổi thông tin này được đăng lên, quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc chấp nhận thay đổi đó.

Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để cập nhật các thay đổi của chúng tôi.

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi, quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc phải đảm bảo rằng quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc đảm bảo đầy đủ các hành vi dân sự để thực hiện việc mua bán hàng hóa theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký, quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc đồng ý nhận email quảng cáo từ trang web. Nếu không muốn tiếp tục nhận thư, quý Thầy cô, Phụ huynh và Bạn đọc có thể từ chối bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối mỗi email quảng cáo hoặc gửi thông báo “Hủy đăng ký” ở cuối trang web.

0915920514
0915920514