Cart

SẢN PHẨM MẪU DÙNG THỬ

BooksVN miễn phí tổ chức Hội thảo Giới thiệu và/hoặc Đào tạo Giáo viên tại cơ sở giáo dục của khách hàng đối với các dự án lớn. Chuyên gia đào tạo là chuyên gia được các nhà xuất bản sách nước ngoài cử tới.

Hầu hết các buổi hội thảo đào tạo được sắp xếp theo hình thức webinar và Zoom meeting trực tuyến. Một số khác sẽ tổ chức tại cơ sở đào tạo của quý trường theo yêu cầu đăng ký trước.

Khi quyết định tìm hiểu bất kỳ một series giáo trình nào, đừng ngần ngại liên lạc với cs@booksvn.com để sắp sếp buổi tư vấn chương trình trực tiếp với đại diện của nhà xuất bản.

Tùy theo từng series giáo trình, BooksVN hoặc nhà xuất bản sẽ gửi mẫu sample sách in, sách trial digital online hoặc tổ chức thử nghiệm giảng dạy áp dụng cho quy mô nhỏ trong thời gian ngắn trước khi triển khai đồng loạt.

Kết nối với cs@booksvn.com để tìm ra giải pháp hướng dẫn thử nghiệm và đào tạo sử dụng giáo trình phù hợp với bạn.

0915920514
0915920514