Cart

Clinical Dermatology: Diagnosis and Management of Common Disorders, Second Edition (Sách Digital)

BRAND: McGraw Hill

2nd Edition © 2022 | Published: March 8, 2022 By Carol A. Soutor, Maria Hordinsky

MHID: 1264257376 · 9781264257379

Đây là eBook edition, 1 year subscription, thuộc bộ McGraw Hill Access Medicine chỉ bán theo trường và nhóm. Gọi 0915920514 để nhận Báo giá và Đặt hàng cho Trường ĐH, Thư Viện, Bệnh Viện 

Hướng dẫn ngắn gọn, dễ tiếp cận nhất về da liễu — được cập nhật với hình ảnh mới và chương mới!

Hướng dẫn dựa trên bằng chứng có thẩm quyền này cung cấp thông tin và cái nhìn sâu sắc bạn cần để đánh giá chính xác và điều trị các rối loạn da phổ biến nhất. Được cập nhật với các chương mới và nội dung mới, ấn bản thứ hai này phản ánh những phát hiện và quy trình lâm sàng mới nhất.

Cấu trúc:

Được bố cục ba phần gắn kết:
o Phần Một xem xét các nguyên tắc chẩn đoán và quản lý cũng như các thủ tục tại văn phòng
o Phần Hai bao gồm các tình trạng da liễu thông thường và nghiêm trọng
o Phần Ba dạy cách chẩn đoán phân biệt bệnh da ở các vùng cơ thể cụ thể dựa trên hình thái học và các phát hiện lâm sàng khác
Các công cụ hỗ trợ học tập xuyên suốt cuốn sách bao gồm các hộp văn bản, các số liệu và hình ảnh làm rõ khái niệm cũng như các "Ngọc trai" và "Cạm bẫy" lâm sàng sâu sắc
Đánh giá dựa trên bằng chứng và hướng dẫn quốc tế
Bao gồm quyền truy cập miễn phí vào 13 video với các minh họa chi tiết về các quy trình phẫu thuật và chẩn đoán da phổ biến
Nội dung thưởng trực tuyến thông qua đăng ký AccessDermatologyDxRx với các trường hợp, bài giảng PowerPoint và câu đố — lý tưởng cho sinh viên, giảng viên, và các đọc giả.
Hơn 350 ảnh và hình minh họa.

Chi tiết

See what in the box

Product Description

Hướng dẫn ngắn gọn, dễ tiếp cận nhất về da liễu — được cập nhật với hình ảnh mới và chương mới!

Hướng dẫn dựa trên bằng chứng có thẩm quyền này cung cấp thông tin và cái nhìn sâu sắc bạn cần để đánh giá chính xác và điều trị các rối loạn da phổ biến nhất. Được cập nhật với các chương mới và nội dung mới, ấn bản thứ hai này phản ánh những phát hiện và quy trình lâm sàng mới nhất.

Cấu trúc:

Được bố cục ba phần gắn kết:
o Phần Một xem xét các nguyên tắc chẩn đoán và quản lý cũng như các thủ tục tại văn phòng
o Phần Hai bao gồm các tình trạng da liễu thông thường và nghiêm trọng
o Phần Ba dạy cách chẩn đoán phân biệt bệnh da ở các vùng cơ thể cụ thể dựa trên hình thái học và các phát hiện lâm sàng khác
Các công cụ hỗ trợ học tập xuyên suốt cuốn sách bao gồm các hộp văn bản, các số liệu và hình ảnh làm rõ khái niệm cũng như các "Ngọc trai" và "Cạm bẫy" lâm sàng sâu sắc
Đánh giá dựa trên bằng chứng và hướng dẫn quốc tế
Bao gồm quyền truy cập miễn phí vào 13 video với các minh họa chi tiết về các quy trình phẫu thuật và chẩn đoán da phổ biến
Nội dung thưởng trực tuyến thông qua đăng ký AccessDermatologyDxRx với các trường hợp, bài giảng PowerPoint và câu đố — lý tưởng cho sinh viên, giảng viên, và các đọc giả.
Hơn 350 ảnh và hình minh họa.

Giá bán lẻ: 0₫
Số lượng:
Tổng tiền:
Giá có thể thay đổi bất kỳ khi nào.
Thời hạn giao hàng: 03 ngày làm việc với sách digital và 30 ngày với sách in. Gọi để được Tư vấn Giáo Trình.

Mô tả sản phẩm

-%
0₫ 0₫
0915920514
0915920514